Администрация

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕЛЕФОНИМЕЙЛ
1.Проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.Управител0879599919ag_varna@abv.bg
2.Светлана РадеваГлавна акушерка0879599901ag_varna@abv.bg
3.Мария БакърджиеваГлавен счетоводител0879/599 910ag_varna@mail.bg
4.Боряна ДимитроваЗам. Главен счетоводител052/634136ag_varna@mail.bg
5.Михаела ЛамбоваАдминистративен секретар0893936894ag_varna@abv.bg
6.Албена Николовакасиер052/625263ag_varna@abv.bg
7.Нелияна МихайловаЧовешки ресурси0897730477ag_varna@abv.bg
8.Нели Момчева Иванка Момчилова-ЕдреваКоординатори Здравна каса ag_varna@abv.bg
9.Силвия ДимоваВръзки с обществеността, Организатор учебна дейност и СДО0877773055ag_varna@abv.bg

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги