Администрация

Проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. Управител 0898461288 ag_varna@abv.bg
Светлана Радева Главна акушерка 0879599901 ag_varna@abv.bg
Мария Бакърджиева Главен счетоводител 0879/599 910 ag_varna@mail.bg
Боряна Димитрова Зам. Главен счетоводител 052/634136 ag_varna@mail.bg
Татяна Хинева Административен секретар 0898632380 ag_varna@abv.bg
Албена Николова касиер 052/625263 ag_varna@abv.bg
Нелияна Михайлова Човешки ресурси 0897730477 ag_varna@abv.bg
Нели Момчева Иванка Момчилова-Едрева Кординатори Здравна каса   ag_varna@abv.bg
Силвия Димова Връзки с обществеността, Организатор учебна дейност и СДО 0877773055 ag_varna@abv.bg

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги