КОНТАКТИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ ВАРНА – ЕООД 9000,

РЪКОВОДСТВО:
Управител: Проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.
тел: 0879/599 919
052/634 132
Приемно време:
– вторник от 11.00-12.00ч.
– четвъртък от 11.00-12.00ч.
e-mail: ag_varna@abv.bg
Главна акушерка: Светлана Радева
тел: 0879/599 901

Приемно време:
– всеки ден от 10.00-11.00ч
e-mail: ag_varna@abv.bg

Главен счетоводител: Мария Бакърджиева
тел: 0879/599 910
052/634 136

052/634 129
Приемно време:
– всеки ден от 11.00-12.00ч
e-mail: ag_varna@mail.bg

Администрация: тел/факс: 052/613 797, 052/613 789
Счетоводство: 052/634 136
Приемен кабинет: 052/613 796

ПР и връзка с медии

Силвия Димова

+359877773055

ОТДЕЛЕНИЯ:
Родилно – 4/5 и 7 етажи : 052/613 792
Неонатологично – 3 етаж : 052/613 793
Гинекологично – 6 етаж : 052/613 794
Патология на бременността – 8 етаж: 052/634 131
Анестезиология и Интензивно Лечение – 2 етаж

ЛАБОРАТОРИИ::
Клинична – 052/613 799, 0879/599918
Микробиолочна – 0879/599921

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги