ЦЕНИ

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА  БОЛНИЦА  ПО  АКУШЕРСТВО  И ГИНЕКОЛОГИЯ  ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ“ ВАРНА“ – ЕООД
9000 гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 150, тел. 052/ 61 37 89,
http://www.agvarna.bg/ ; e-mail: ag_varna@abv.bg
Утвърдил:
 Проф. Д-р Е.Ковачев, д.м.н.
Управител
ЦЕНОРАЗПИС
на предлаганите платени медицински услуги
в СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” ЕООД
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
Акушеро-гинекологични услуги и манипулации
1 Гинекологичен преглед                 60,00 лв
2 Консултация с хабилитирано лице – доцент                 90,00 лв
3 Консултация с хабилитирано лице – професор               120,00 лв
4 Преглед/консултация с педиатър                 60,00 лв
5 Преглед/консултация с анестезиолог-реаниматор                 60,00 лв
6 Ехография – трансабдоминална или трансвагинална                 70,00 лв
7 Ехография на млечни жлези                 70,00 лв
8 Ехография на щитовидна жлеза                 70,00 лв
9 Ехография на коремни органи                 70,00 лв
10 Ехография на тазобедрени стави                 70,00 лв
11 Tрансабдоминална eхография с доплерово изследване                 80,00 лв
12 Фетална морфология на плода               140,00 лв
13 Фетална ехокардиография на плода               140,00 лв
14 Трансфонтанелна ехография                 70,00 лв
15 Кардиотокографско мониториране (NST)                 35,00 лв
16 Слухов скрининг на новородени                 50,00 лв
17 Вземане на  цитонамазка, без цитологично изследване                 30,00 лв
18 Вземане и изследване на цитонамазка, чрез течно-базирана цитология (LBC), с включена контролна конвенционална цитонамазка                 80,00 лв
19 Пункция на яйчникова киста под ултразвуков контрол               300,00 лв
20 Насочена биопсия на маточна шийка под колпоскопски контрол               140,00 лв
21 Колпоскопия               120,00 лв
22 Вземане на влагалищен секрет                 20,00 лв
23 Поставяне на вътрематочна спирала                 60,00 лв
24 Сваляне на вътрематочна спирала                 60,00 лв
25 Поставяне на песар при пролапс                 60,00 лв
26 Електрокоагулация                 60,00 лв
27 Педиатрична консултация с ехографско проследяване на новородено               180,00 лв
28 Вторична обработка на оперативна рана.                 20,00 лв
29 ЕКГ  20,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
30 Венозна инжекция                 20,00 лв
31 Венозна инфузия на лекарствени вещества от Болнична аптека (дневен стационар)               150,00 лв
32 Венозна анестезия до 30` (минути)               160,00 лв
33 Венозна анестезия над 30` (минути)               220,00 лв
34 Поставяне на абокат за инфузии                 20,00 лв
35 Мускулна/подкожна инжекция                 15,00 лв
36 Инфузия на биопродукти за всяка единица  50,00 лв
37 Поставяне или смяна на катетър                 20,00 лв
38 Извършване на клизма  10,00 лв
39 Обработка и превръзка на рана  20,00 лв
40 Сваляне на конци от оперативна рана                 20,00 лв
41 Смяна на превръзка                 15,00 лв
БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ  ПО ОТДЕЛЕНИЯ
1 Престой в самостоятелна болнична стая с подобрени битови условия               100,00 лв
2 Престой в самостоятелна болнична стая на 7-мия етаж               140,00 лв
3 Престой на ден при здравно неосигурени пациенти                 80,00 лв
4 Болничен престой на ден за пациенти извън ЕС и/или по желание на пациента               140,00 лв
5 Повторен болничен престой по една и съща клинична пътека в един и същи календарен месец (рехоспитализация)                 80,00 лв
6 Индивидуално обслужване от акушерка за 12 часа               150,00 лв
7 Индивидуален пост от санитар на ден (12часа)                 40,00 лв
РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ: Медицински дейности и процедури
1 Раждане
– с лекар, специалист по АГ               500,00 лв
– с екип специалисти               900,00 лв
2 Престой в предродилна зала в подобрени битови условия               900,00 лв
3 Невро-аксиална аналгезия – епидурална, спинална, ТАП за обезболяване на раждане               350,00 лв
4 Венозна аналгезия за обезболяване при раждане               180,00 лв
5 Избор на час за раждане               150,00 лв
6 Присъствие на придружител по желание на пациента по време на раждане               150,00 лв
7 Консултация за кърмене от сертифициран специалист                 50,00 лв
8 Асистиране на акушерка при извършване на медицинска услуга               250,00 лв
НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ: Медицински дейности и процедури
1 Специални грижи за новородено дете, след завършване на интензивното лечение, което не е финансирано от МЗ и НЗОК (на ден)               200,00 лв
2 Грижи за здраво новородено дете при надвишаване на препоръчителния болничен престой при липса на клинични показания и при желание на родителите (на ден)                 80,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
3 Грижи за здраво новородено дете за пациенти извън ЕС при неспазен болничен престой (на ден)                 80,00 лв
4 Обслужване на новородено (индивидуални грижи) от акушерка на час                 20,00 лв
ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ: Медицински дейности и процедури
1 Потребителска такса (за един леглоден)                   5,80 лв
2 Аборт по желание (интерупцио)               400,00 лв
3 Нерадикално отстраняване на матката:
– лекар специалист по АГ               500,00 лв
– екип специалисти               900,00 лв
4 Оперативни интервенции, чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи:
– лекар специалист по АГ               500,00 лв
– екип специалисти               900,00 лв
5 Лапароскопия:
– лекар специалист по АГ               500,00 лв
– екип специалисти               900,00 лв
6 Конизация на шийката на матката:
– лекар специалист по АГ               300,00 лв
– екип специалисти               500,00 лв
7 Пробно абразио:
– лекар специалист по АГ               400,00 лв
– екип специалисти               500,00 лв
8  Абразио резидуорум:
– лекар специалист по АГ               400,00 лв
– екип специалисти               500,00 лв
9 Хистероскопия:
– лекар специалист по АГ               500,00 лв
– екип специалисти               900,00 лв
10 Хистероскопска миомектомия:
– лекар специалист по АГ               500,00 лв
– екип специалисти               900,00 лв
11 Оперативни интервенции, чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инванзивно изследване на женски полови органи:
– лекар специалист по АГ               400,00 лв
– екип специалисти               500,00 лв
12 Системна радикална ексцизия на лимфни възли тазови и/или параортални и/или инвагинални, като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация извършена от:
– лекар специалист по АГ               500,00 лв
– екип специалисти               900,00 лв
13 Корекция на проходимост и възстановяване анатомията при жената- извършена от:
–  лекар специалист по АГ               500,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
– екип специалисти               900,00 лв
14 Оперативни процедури за задържане на бременност, след хабитуални аборти, поне два и/или многоплодна бременност, и/или инвитро оплождане и/или състояние, след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) – с назначения:
– лекар специалист по АГ               400,00 лв
– екип специалисти               500,00 лв
15 Корекция на тазовата перинеалната статика и/или на незадържане на урина:
– лекар специалист по АГ               500,00 лв
– екип специалисти               900,00 лв
16 Отстраняване на полип, пробно абразио или конизация, с включено хистологично изследване и престой до 24 часа               580,00 лв
17 Лечение на генитални кондиломи               500,00 лв
18 Лечение на хиперстимулационен синдром с включен 1 ден болничен престой               200,00 лв
19 Диагностична и терапевтична пункция, под ехографски или рентгенов контрол на яйчници или телесни кухини с включен 1 ден болничен престой               300,00 лв
20 Отстраняване на чуждо тяло от вулва, без инцизия                 70,00 лв
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА НЕОСИГУРЕНИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕС ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ИЗВЪН ЕС
*  заплаща се стойността на клиничната пътека- без включена цена на болничен престой и други услуги
Родилно отделение
1 КП 5.1. Нормално раждане             1847,88 лв
* минимален болничен престой 3 дни – нормално раждане
2 КП 5.2. Раждане чрез цезарово сечение             1296,00 лв
* минимален болничен престой 4 дни – раждане със цезарово сечение
Неонатологично отделение
1 КП 6 Грижи за здраво новородено дете               842,40 лв
* минимален болничен престой 3 дни
2 КП 7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест             1553,00 лв
* минимален болничен престой 5 дни
3 КП 8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 гр., втора степен на тежест             2313,00 лв
* минимален болничен престой 7 дни
4 КП 9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест             1900,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
* минимален болничен престой 5 дни
5 КП 10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест             2510,00 лв
* минимален болничен престой 7 дни
6 КП 11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама             7202,82 лв
* минимален болничен престой 15 дни
7 КП 12 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии             2622,22 лв
* минимален болничен престой 2 дни
8 КП 13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест             3834,00 лв
* минимален болничен престой 7 дни
9 КП 14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест             6700,00 лв
* минимален болничен престой 10 дни
10 КП 15_1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант             8453,59 лв
* минимален болничен престой 10 дни
11 КП 15_2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант,           15083,07 лв
* минимален болничен престой 10 дни
Гинекологично отделение
1 КП 4_1 Преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания до 13 г. с.               403,00 лв
* минимален болничен престой 2 дни
2 КП 4_2 Преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания от 14 г. с. до 26 г. с.               611,00 лв
* минимален болничен престой 2 дни
3 КП 160 Нерадикално отстраняване на матката             1790,00 лв
* минимален болничен престой 5 дни
* минимален болничен престой 2 дни – при лапароскопски процедури
4 КП 162 Оперативни интервенции, чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи             1485,00 лв
* минимален болничен престой 4 дни
* минимален болничен престой 2 дни – при лапароскопски процедури
5 КП 163 Оперативни интервенции, чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи               755,00 лв
6 КП 164 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената             1740,00 лв
* минимален болничен престой 3 дни
7 КП 165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсоинфекциозен  и анемичен синдром от АГ произход               891,00 лв
* минимален болничен престой 5 дни
8 КП 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената             1740,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
* минимален болничен престой 5 дни
9 КП 167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални), като самостоятелна иинтервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация.             5103,00 лв
*Минимален  болничен престой 10 дни
* При лапароскопски достъп минимален болничен  престой 4 дни
10 КП 169 Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок             3628,80 лв
* минимален болничен престой 5 дни
11 КП 170 Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването           15246,00 лв
*минимален болничен престой 6 дни
12 Преждевременно прекъсване на бременност по мед. показания до 13 г.с. включително               400,00 лв
13 Преждевременно прекъсване на бременност по мед. показания над 14 г.с. до 20 г.с. вкл., с молба на пациентката и решение на Болничната комисия за прекъсване на бременност по мед. показания- извършена от лекар специалист по АГ               400,00 лв
14 Преждевременно прекъсване на бременност по мед. показания над 14 г.с. до 20 г.с. вкл., с молба на пациентката и решение на Болничната комисия за прекъсване на бременност по мед. показания извършено от екип специалисти               500,00 лв
Отделение Патологична бременност
1 КП 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.               836,00 лв
* минимален болничен престой 3 дни
2 КП 2 Пренатална инвазивна диагностика на брем. и интензивни грижи при бременност с реализиран риск.             1310,00 лв
* минимален болничен престой 5 дни
3 КП 3 Оперативни процедури за задържане на бременност               410,00 лв
* минимален болничен престой 3 дни
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
1 Хистеросалпингография               220,00 лв
2 Рентгенография на горен или долен крайник, фас и профил, всяка по:                 50,00 лв
3 Рентгенография на череп, синуси, орбити – фас и профил, всяка по:                 50,00 лв
4 Рентгенография на гръдна клетка                 50,00 лв
5 Рентгенография на стави, фас и профил, всяка по:                 50,00 лв
6 Рентгенография на костите на таза                 50,00 лв
7 Иригография  50,00 лв
8 Контрастно изследване на храносмилателен тракт: хранопровод, стомах, дуоденум                 60,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
9 Рентгенография на бял дроб и сърце – фас и профил, всяка по:                 50,00 лв
10 Рентгеноскопия на бял дроб и сърце                 50,00 лв
11 Обзорна рентгенография на корем                 50,00 лв
12 Рентгенография на гръбначен стълб – фас и профил, всяка по:                 50,00 лв
13 Корем с контраст – пасаж               100,00 лв
14 Разчитане на хистеросалпингография (КТ) от друго ЛЗ                 40,00 лв
15 Разчитане на графия от друго ЛЗ                 30,00 лв
Клинико-лабораторни изследвания
Микробиологични изследвания
1 Първоначална посявка на влагалищен секрет                 20,00 лв
2 Първоначална посявка на еякулат                 20,00 лв
3 Първоначална посявка на раневи секрет                 20,00 лв
4 Първоначална посявка на секрет от кожни лезии                 20,00 лв
5 Първоначална посявка на ушен секрет                 20,00 лв
6 Първоначална посявка на цервикален секрет                 20,00 лв
7 Първоначална посявка на уретрален секрет                 20,00 лв
8 Първоначална посявка на простатен секрет                 20,00 лв
9 Първоначална посявка на очен секрет                 20,00 лв
10 Първоначална посявка на храчка                 20,00 лв
11 Диагностично изследване на носогърлен секрет                 25,00 лв
12 Профилактично изследване на носогърлен секрет                 15,00 лв
13 Микробиологично изследване на  урина (урокуктура)                 10,00 лв
14 Идентификация и антибиограма на микроорганизми                 15,00 лв
15 Биохимична идентификация и антибиограма на микроорганизъм                 20,00 лв
16 Микробиологично изследване на кърма                 15,00 лв
17 Антимикрограма /чувствителност на род Candida                 20,00 лв
18 Изследване на влагалищен секрет (нативен препарат)                 10,00 лв
19 Изследване на  еякулат (нативен препарат)                 10,00 лв
20 Изследване за Бактериална вагиноза (Гарднерела вагиналис) микроскопски метод                 10,00 лв
21 Скринингово изследване за сифилис                 10,00 лв
22 Изследване Mucoplasma и Ureaplasma  35,00 лв
23 Посявка  и микроскопско изследване на ликвор                 30,00 лв
24 Посявка и микроскопско изследване на анаероби                 35,00 лв
25 Идентификация на анаероби до род                 20,00 лв
26 Идентификация на анаероби до вид                 35,00 лв
27 Аеробна хемокултура без растеж                 20,00 лв
28 Аеробна хемокултура с растеж, идентификация и антибиограма                 35,00 лв
29 Анаеробна хемокултура без растеж  25,00 лв
30 Анаеробна хемокултура с растеж и идентификация на анаероби до род                 45,00 лв
31 Идентификация на микроорганизми с апарат „Vitek”                 30,00 лв
32 Апаратна антибиограма с апарат „Vitek”                 30,00 лв
Хематологични с цитологични изследвания
1 Пълна кръвна картина                   8,00 лв
2 Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)                   3,00 лв
3 Морфология на еритроцитите – микроскопско изследване                   8,00 лв
4 Диференциално броене на левкоцитите – микроскопско изследване                 10,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
5 Ретикулоцити – микроскопско изследване                   8,00 лв
Кръвосъсирване и фибринолиза
1 Време за кървене                   2,00 лв
2 Време за съсирване                   2,00 лв
3 Брой тромбоцити – микроскопско изследване                   8,00 лв
4 Протромбиново време; INR                   5,00 лв
5 APTT (кефалин-каолинов тест)                   5,00 лв
6 Фибриноген                   5,00 лв
7 D-димер                 30,00 лв
Биохимични (клинико-химични) изследвания
1 Глюкоза                   3,00 лв
2 Кръвно захарен профил (3-кратен)                   7,00 лв
3 Обременяване с глюкоза                   7,00 лв
4 Уреа                   4,00 лв
5 Креатинин                   4,00 лв
6 Общ белтък                   4,00 лв
7 Албумин                   4,00 лв
8 Билирубин общ                   4,00 лв
9 Билирубин директен                   4,00 лв
10 Билирубин на новородени                 10,00 лв
11 ASAT (ГОТ)                   4,00 лв
12 ALAT (ГПТ)                   4,00 лв
13 ГГТП                   4,00 лв
14 LDH                   4,00 лв
15 Алкална фосфатаза                   4,00 лв
16 α-Aмилаза                   5,00 лв
17 Липаза                   5,00 лв
18 Общ холестерол                   4,00 лв
19 HDL – холестерол и LDL холестерол                   5,00 лв
20 Триглицериди                   4,00 лв
20 Желязо                   4,00 лв
21 ЖСК                   4,00 лв
22 Калций (фотометричен метод)                   4,00 лв
23 Йонизиран Калций                   4,00 лв
24 Магнезий                   4,00 лв
25 Йонограма  10,00 лв
26 С – реактивен протеин                   8,00 лв
27 Комбинирани пакети – глюкоза, урея, креатинин, общ белтък                 10,00 лв
28 Комбинирани пакети ASAT, ALAT, ГГТП алкална фосфатаза                 13,00 лв
29 Комбинирани пакети общ холестерол, триглицериди, HDL холестерол и LDL холестерол (изчислен)                 10,00 лв
30 Кръвно-газов анализ                 15,00 лв
31 Вземане на венозна  или периферна кръв  3,00 лв
Специализирани изследвания
1 Проби за бременност (експресен тест с урина)                 10,00 лв
2 Хепатитни маркери за хепатит В (HbSAg)                 10,00 лв
3 Хепатитни маркери за хепатит C (Anti HCV                 10,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
4 Откриване на антитела срещу HIV ½                 10,00 лв
5 Сифилис – експресен тест                   6,00 лв
Репродуктивни (полови) хормони и други
1 Антимюлеров хормон (AMH)                 45,00 лв
2 Естрадиол                 15,00 лв
3 Лутеинизиращ хормон (LH)                 15,00 лв
4 Фоликуло-стимулиращ хормон  (FSH)                 18,00 лв
5 Пролактин                 15,00 лв
6 Прогестерон                 15,00 лв
7 Тестостерон                 15,00 лв
8 Човешки хорионконадотропин (ЧХГ)                 15,00 лв
9 Тироиден стимулиращ хормон (TSH)                 15,00 лв
10 Тироиден хормон (FT4)                 15,00 лв
11 Прокалцитонин                 35,00 лв
Туморни маркери
1 Туморен маркер HE-4                 65,00 лв
2 Туморен маркер СА 125                 20,00 лв
3 ROMA                 70,00 лв
Урина
1 Белтък  (качествено определяне)                   2,00 лв
2 Белтък  (количествено определяне)                   4,00 лв
3 Глюкоза (качествено определяне)                   2,00 лв
4 Глюкоза (количествено определяне)                   3,00 лв
5 Кетони – качествено определяне                   2,00 лв
6 Билирубин – качесвено определяне                   2,00 лв
7 Уробилироген – качестевено определяне                   2,00 лв
8 Комбиниран пакет (Ph, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилироген) с тест-ленти                   5,00 лв
9 Седимент – ориентировъчен метод                   5,00 лв
Изследвания Клинична патология
1 Изследване на гинекологична цитонамазка                 25,00 лв
2 Изследване на секрет от млечна жлеза                 20,00 лв
3 Изследване на ТАБ от простатна жлеза и др.  40,00 лв
4 Изследване на ТАБ от млечна жлеза  30,00 лв
5 Изследване на изливи до 3 препарата                 30,00 лв
6 Изследване на изливи над 3 препарата за всеки следващ                 10,00 лв
7 Биопсично изследване на материал от кюретаж, щипкови материали и ексцизии 1 блокче                 40,00 лв
8 Биопсично изследване на материал от кюретаж, щипкови материали и ексцизии 2 блокчета                 80,00 лв
9 Консултация на готови препарати до 3 блокчета                 50,00 лв
10 Консултация на готови препарати над 3 блокчета за всяко следващо                 10,00 лв
11 Изготвяне на препарати от готови блокчета за всяко блокче                 20,00 лв
12 Специални оцветявания                 15,00 лв
ДРУГИ УСЛУГИ
1 Медицински документ – дубликат                 15,00 лв
2 Еднократна такса за административно обслужване на договор                 50,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
3 Еднократна такса за административно обслужване на договор за медицински услуги               500,00 лв
4 Еднократна такса за административно обслужване на договор за клинично проучване               800,00 лв
5 Такса за разглеждане към Местната комисия по етика               800,00 лв
6 Курсове за лекари  по АГ; Неонатология (без използване на апаратура), на ден                 15,00 лв
7 Курсове за лекари, с използване на апаратура по АГ; Неонатология – на ден                 30,00 лв
8 Курсове за Акушерки АГ; Неонатология; ОАИЛ (без използване на апаратура) – на ден                 15,00 лв
9 Курсове за Акушерки АГ; Неонатология; ОАИЛ с използване на апаратура на ден                 30,00 лв
10 Продължаващо обучение на специалисти към БАПЗГ по утвърден план-програма за календарната година                 15,00 лв
11 Ползване на заседателна зала за презентации               200,00 лв
12 Ползване на конферентна зала за презентации, семинари, обучителни курсове               100,00 лв
13 Документ за припознаване на новородено                 20,00 лв
14 Служебна бележка за бащинство                 20,00 лв
15 Такса паркинг  за първият 1 час от престоя                   2,00 лв
16 Такса престой на час, след изтичане на първият час                   1,00 лв
УСЛУГИ ОТ ЦСБ и перално стопанство
1 Стерилизация на малък барабан                   3,00 лв
2 Стерилизация на среден барабан                   6,00 лв
3 Стерилизация на голям барабан                   6,00 лв
4 Стерилизация фолио опаковки за 1м – 5см                   2,50 лв
5 Стерилизация фолио опаковки за 1м – 7.5см                   4,00 лв
6 Стерилизация фолио опаковки за 1м – 10 см                   4,50 лв
7 Стерилизация фолио опаковки за 1м – 15 см                   5,00 лв
8 Стерилизация фолио опаковки за 1м – 20 см                   7,00 лв
9 Стерилизация фолио опаковки за 1м – 25 см                   9,00 лв
10 Стерилизация фолио опаковки за 1м – 30 см                 10,00 лв
11 Стерилизация фолио опаковки за 1м – 40 см                 13,00 лв
12 Дестилирана вода 1 литър                   2,00 лв
13 Стерилизация на материали опаковани с фолио на клиента                   3,00 лв
14 За експресна услуга (в рамките на работния ден) цената се завишава със 100%
Сумите могат да се заплащат в брой на болнична регистратура на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна „ ЕООД или по банков път
при Пощенска банка АД: IBAN:  BG 74 BPBI 8898 10 29287101
Настоящият ценоразпис влиза в сила на 10.04.2024 г.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги