ЦЕНИ

ЦЕНОРАЗПИС
на предлаганите платени медицински услуги
в СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” ЕООД
Наименование на услугата Цени в лв.
Амбулаторни акушеро-гинекологични услуги
1 Гинекологичен преглед                                40,00 лв
2 Консултация с  хабилитирано лице                                 70,00 лв
3 Преглед/консултация с педиатър                                 40,00 лв
4 Преглед/консултация с анестезиолог-реаниматор                                40,00 лв
5 Ехография – трансабдоминална или трансвагинална                                 40,00 лв
6 Ехография на млечни жлези                                 40,00 лв
7 Ехография на щитовидна жлеза                                 40,00 лв
8 Tрансабдоминална eхография с доплерово изследване                                 50,00 лв
9 Фетална морфология на плода                               100,00 лв
10 Фетална ехокардиография на плода                               100,00 лв
11 Трансфонтанелна ехография                                 50,00 лв
12 Кардиотокографско мониториране                                 25,00 лв
13 Слухов скрининг на новородени                                 40,00 лв
14 Вземане на  цитонамазка, без цитологично изследване                                 20,00 лв
15 Пункция на яйчникова киста под ултразвуков контрол                               200,00 лв
16 Насочена биопсия на маточна шийка под колпоскопски контрол                               120,00 лв
17 Колпоскопия                               100,00 лв
18 Вземане на влагалищен секрет                                 10,00 лв
19 Поставяне на вътрематочна спирала                                 40,00 лв
20 Сваляне на вътрематочна спирала                                 40,00 лв
21 Поставяне на песар при пролапс                                 50,00 лв
22 Електрокоагулация                                 50,00 лв
Пакетни услуги
1 Пакетна услуга: Гинекологичен преглед и ехография                                 70,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
2 Нормално раждане, с включен престой в подобрени битови условия в самостоятелна стая и екип от специалисти по избор на 7-ми етаж                               900,00 лв
3 Оперативно раждане, с включени подобрени битови условия в самостоятелна стая и екип от специалисти по избор на 7-ми етаж                            1200,00 лв
4 Раждане, с включени подобрени битови условия в самостоятелна стая и екип от специалисти по избор на 6-ти етаж                               840,00 лв
5 Родоразрешение, с включени подобрени битови условия в самостоятелна стая и екип от специалисти по избор и анестезиолог на 6-ти етаж                           1060,00 лв
6 Раждане независимо от механизма, с включени подобрени битови условия и избор на специалисти на 6-ти етаж                               780,00 лв
7 Нормално раждане с епидурална аналгезия без включени  подобрени битови условия                               820,00 лв
Медицински дейности и процедури,  без включени подобрени битови условия
1 Раждане с лекар, специалист по АГ при главично/ седалищно предлежание или раждане на близнаци                               500,00 лв
2 Екип асистирано раждане  при главично, седалищно предлежание или на близнаци                               600,00 лв
3 Асистирано раждане от екип специалисти по АГ при главично/ седалищно предлежание или раждане на близнаци с анестезиолог по избор                               820,00 лв
4 Нерадикално отстраняване на матката извършена от лекар специалист по АГ                              450,00 лв
5 Екип асистирано нерадикално отстраняване на матка                               700,00 лв
6 Оперативни интервенции, чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи извършени от лекар специалист АГ.                               470,00 лв
7 Оперативни интервенции, чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи                               600,00 лв
8 Лапароскопия, извършена от екип специалисти                              800,00 лв
9 Конизация на шийката на матката извършена от лекар АГ.                               200,00 лв
10 Конизация на шийката на матката извършена от екип специалисти                               300,00 лв
11 Пробно абразио извършено от лекар специалист АГ.                               200,00 лв
12 Пробно абразио от екип от специалисти.                               300,00 лв
13 Хистероскопия извършена от лекар специалист АГ                               400,00 лв
14 Хистероскопия извършена от специалисти.                               500,00 лв
15 Хистероскопска миомектомия                               800,00 лв
16 Оперативни интервенции, чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инванзивно изследване на женски полови органи извършена от лекар специалист АГ.                               200,00 лв
17 Оперативни интервенции, чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инванзивно изследване на женски полови органи извършени от специалисти.                               300,00 лв
18 Системна радикална ексцизия на лимфни възли тазови и/или параортални и/или инвагинални, като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация извършена от специалисти.                               900,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
19 Корекция на проходимост и възстановяване анатомията при жената- извършена от лекар специалист по АГ.                               400,00 лв
20 Корекция на проходимост и възстановяване анатомията при жената извършена от специалисти.                               500,00 лв
21 Оперативни процедури за задържане на бременност, след хабитуални аборти, поне два и/или многоплодна бременност и и/или  ин витро оплождане и/или състояние, след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахалектомия) –  с назначения от лекар специалист по АГ.                               120,00 лв
22 Оперативни процедури за задържане на бременност, след хабитуални аборти, поне два и/или многоплодна бременност и и/или  ин витро оплождане и/или състояние, след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахалектомия) извършена от специалисти.                               200,00 лв
23 Корекция на тазовата перинеалната статика и /или на незадържане на урина- извършена от лекар специалист по АГ.                              350,00 лв
24 Корекция на тазовата перинеалната статика и /или на незадържане на урина извършена от специалисти.                               600,00 лв
25 Преждевременно прекъсване на бременност по мед. показания до 13 г.с. вкл.                              200,00 лв
26 Преждевременно прекъсване на бременност по мед. показания над 14 г.с. до 20 г.с. вкл., с молба на пациентката и решение на Болничната комисия за прекъсване на бременност по мед. показания- извършена от лекар специалист по АГ.                               300,00 лв
27 Преждевременно прекъсване на бременност по мед. показания над 14 г.с. до 20 г.с. вкл., с молба на пациентката и решение на Болничната комисия за прекъсване на бременност по мед. показания извършено от специалисти.                               500,00 лв
Болничен престой
1 Болничен престой  на пациентка -1 ден в самостоятелна болнична стая                                 80,00 лв
2 Болничен  престой – 1 ден при здравно неосигурени пациентки или при здравно осигурени пациентки по желание, при завършено лечение по клинична пътека                                 60,00 лв
3 Самостоятелна стая 7-ми етаж нормално раждане                               300,00 лв
4 Самостоятелна стая 7-ми етаж раждане по оперативен път                               600,00 лв
5 Допълнителен болничен престой – 1 ден  за пациента  извън ЕС по желание                               120,00 лв
6 Повторен болничен престой по една и съща клинична пътека в един и същи календарен месец /рехоспитализация/                                 60,00 лв
7 Потребителска такса (за един леглоден)                                   5,80 лв
8 Избор на час на раждане                               150,00 лв
9 Присъствие на съпруг по време на раждане на 7-ми етаж.                               150,00 лв
10 Индивидуално обслужване от акушерка за 12 часа.                               100,00 лв
11 Индивидуален пост от санитар на ден (12часа).                                 30,00 лв
Акушеро-гинекологични услуги по желание
1 Аборт по желание / интерупцио /.                               200,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
2 Лечение на хиперстимулационен синдром за 1 ден болничен престой                               200,00 лв
3 Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на яйчници или телесни кухини – 1 ден мин.болн.престой.                               200,00 лв
4 Отстраняване на чуждо тяло от вулва, без инцизия                                 50,00 лв
5 Отстраняване на конци от оперативна рана.                                 20,00 лв
6 Вторична обработка на оперативна рана.                                 20,00 лв
7 Отстраняване на полип до 24 часа минимален престой, с вкл. хистологично изследване.                              210,00 лв
Платени неонатологични медицински услуги
1 Специални грижи за новородено дете след завършване на интензивното  лечение, което не е финансирано от МЗ и НЗОК за 1 ден болничен престой                                 30,00 лв
2 Обслужване на новородено (индивидуални грижи) от акушерка за час                                 10,00 лв
3 Грижи за здраво новородено дете при надвишаване на препоръчителния болничен престой при липса на клинични показания и при желание на родителите /на ден/                                 40,00 лв
Други манипулации
1 ЕКГ  20,00 лв.
2 Венозна инжекция  10,00 лв.
3 Венозна инфузия на лекарствени вещества  30,00 лв.
4 Поставяне на абокат за инфузии  15,00 лв.
5 Мускулна/подкожна инжекция                                 10,00 лв
6 Невро-аксиална аналгезия- епидурална, спинална, ТАП                               220,00 лв
7 Венозна аналгезия за обезболяване при раждане  80,00 лв.
8 Следоперативна пациент- контролирана аналгезия.  120,00 лв.
9 Инфузия на биопродукти за всяка единица  50,00 лв.
10 Поставяне или смяна на катетър  10,00 лв.
11 Извършване на клизма  10,00 лв.
12 Обработка и превръзка на рана  20,00 лв.
13 Сваляне на конци от оперативна рана                                 20,00 лв
14 Смяна на превръзка                                 15,00 лв
Рентген
1 Хистеросалпингография  190,00 лв.
2 Рентгенография на горен или долен крайник, фас и профил всяка по:                                 30,00 лв
3 Рентгенография на череп, синуси, орбити – фас и профил, всяка по :                                 30,00 лв
4 Рентгенография на гръдна клетка                                30,00 лв
5 Рентгенография на стави , фас и профил , всяка по:                                 30,00 лв
6 Рентгенография на костите на таза                                 30,00 лв
7 Иригография  50,00 лв.
8 Контрастно изследване на храносмилателен тракт: хранопровод, стомах, пасаж – всяко по:                                 50,00 лв
9 Рентгенография на бял дроб и сърце – фас и профил, всяка по :                                 30,00 лв
10 Рентгеноскопия на бял дроб и сърце                                 30,00 лв
11 Обзорна рентгенография на корем                                 30,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
12 Ехография на коремни органи                                50,00 лв
13 Рентгенография на гръбначен стълб –фас и профил всяка по :                                 30,00 лв
Клинико-лабораторни изследвания
Микробиологични изследвания
1 Първоначална посявка на: влагалищен секрет, еякулат, раневи секрет, секрет от кожни лезии, ушен секрет.                                 10,00 лв
2 Първоначална посявка на: цервикален секрет, уретрален секрет, простатен секрет, очен секрет, храчка                                 15,00 лв
3 Диагностично изследване на носогърлен секрет                                 20,00 лв
4 Профилактично изследване на носогърлен секрет                                 10,00 лв
5 Микробиологично изследване на  урина (урокуктура)                                   8,00 лв
6 Идентификация и антибиограма на микроорганизми                                 15,00 лв
7 Биохимична идентификация и антибиограма на микроорганизъм                                 20,00 лв
8 Микробиологично изследване на кърма                                15,00 лв
9 Идентификация на гъбички от род Candida (Chromagar)                                   5,00 лв
10 Определяне чувствителност на род Candida (антимикограма)                                 10,00 лв
11 Изследване на влагалищен секрет (нативен препарат)                                 10,00 лв
12 Изследване на  еякулат (нативен препарат)                                 10,00 лв
13 Изследване за Бактериална вагиноза (Гарднерела вагиналис) микроскопски метод                                10,00 лв
14 Скринингово изследване за сифилис  6,00 лв.
15 Изследване на цервикален и уретрален секрет за хламидия Ag  12,00 лв.
16 Изследване Mucoplasma и Ureaplasma  35,00 лв.
17 Посявка на ликвор  20,00 лв.
18 Посявка на анаероби  20,00 лв.
19 Идентификация на анаероби до род                                 20,00 лв
20 Идентификация на анаероби до вид                                 30,00 лв
21 Аеробна хемокултура без растеж                                15,00 лв
22 Аеробна хемокултура с растеж, идентификация и антибиограма                                 30,00 лв
23 Анаеробна хемокултура без растеж  25,00 лв.
24 Анаеробна хемокултура с растеж и идентификация на анаероби до род                                 45,00 лв
25 Идентификация на микроорганизми на апарат „Vitek”  25,00 лв.
26 Апаратна антибиограма  с апарат „Vitek”  25,00 лв.
Хематологични с цитологични изследвания
1 Пълна кръвна картина + диференциално броене + тромбоцити – на хемотогичен анализатор Mindray BC 3000                                   8,00 лв
2 Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)                                   2,00 лв
3 Морфология на еритроцитите – микроскопско изследване                                   8,00 лв
4 Диференциално броене на левкоцитите – микроскопско изследване                                 10,00 лв
5 Ретикулоцити  – микроскопско изследване                                  8,00 лв
Кръвосъсирване и фибринолиза
1 Време за кървене                                   1,00 лв
2 Време за съсирване                                   1,00 лв
3 Брой тромбоцити – микроскопско изследване                                   7,00 лв
4 Протромбиново време; INR                                   4,00 лв
5 APTT /кефалин-каолинов тест/                                   4,00 лв
6 Фибриноген                                  4,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
7 D-димер (ФДП)                                 15,00 лв
Биохимични (клинико-химични) изследвания
1 Глюкоза                                   2,50 лв
2 Кръвно захарен профил /3-кратен/ или обременяване с глюкоза                                   6,00 лв
3 Уреа                                   3,00 лв
4 Креатинин                                   3,00 лв
5 Общ белтък                                   3,00 лв
6 Албумин                                   3,00 лв
7 Билирубин общ                                   3,00 лв
8 Билирубин директен                                   3,00 лв
9 Билирубин на новородени                                   6,00 лв
10 ASAT /ГОТ/                                   4,00 лв
11 ALAT /ГПТ/                                   4,00 лв
12 ГГТП                                   4,00 лв
13 Алкална фосфатаза                                   4,00 лв
14 Общ холестерол                                   4,00 лв
15 HDL – холестерол и LDL холестерол                                   5,00 лв
16 Триглицериди                                   4,00 лв
17 Желязо                                   4,00 лв
18 ЖСК                                   4,00 лв
19 Калций /фотометричен метод/                                   4,00 лв
20 Магнезий                                   4,00 лв
21 Калий  и  натрий чрез йон – селективни  електроди  10,00 лв.
22 С – реактивен протеин                                   7,00 лв
23 Комбинирани пакети – глюкоза, урея, креатинин, общ белтък                                 10,00 лв
24 Комбинирани пакети ASAT, ALAT, ГГТП алкална фосфатаза                                 13,00 лв
25 Комбинирани пакети общ холестерол, триглицериди, HDL холестерол и LDL холестерол (изчислен)                                 10,00 лв
26 Кръвно-газов анализ                                10,00 лв
27 Вземане на венозна  или периферна кръв  3,00 лв.
Специализирани изследвания
1 Проби за бременност (експресен тест с урина)                                   5,00 лв
2 Спермограма                                 30,00 лв
3 Хепатитни маркери за хепатит В (HbSAg)                                 10,00 лв
4 Хепатитни маркери за хепатит C (Anti HCV                                 10,00 лв
5 Откриване на антитела срещу HIV ½                                 10,00 лв
6 Сифилис – експресен тест                                   6,00 лв
Репродуктивни (полови) хормони и други
1 Естрадиол                                 13,00 лв
2 Лутеинизиращ хормон (LH)                                 13,00 лв
3 Фоликуло-стимулиращ хормон  (FSH)                                 13,00 лв
4 Пролактин                                 13,00 лв
5 Прогестерон                                 14,00 лв
6 Тестостерон                                 14,00 лв
7 Човешки хорионконадотропин (ЧХГ)                                 15,00 лв
8 Тироиден стимулиращ хормон (TSH)                                 13,00 лв
9 Тироиден хормон (FT4)                                 13,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
Туморни маркери
1 Туморен маркер СА 125  20,00 лв.
2 Туморен маркер СЕА  20,00 лв.
Урина
1 Белтък  /качествено определяне/  1,00 лв.
2 Белтък  /количествено определяне/                                   3,00 лв
3 Глюкоза /качествено определяне/                                   1,00 лв
4 Глюкоза /количествено определяне/                                   3,00 лв
5 Кетони – качествено определяне                                   1,00 лв
6 Билирубин – качесвено определяне                                   1,00 лв
7 Уробилироген – качестевено определяне                                   1,00 лв
8 Комбиниран пакет (Ph, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилироген) с тест-ленти                                  4,00 лв
9 Седимент – ориентировъчен метод                                   5,00 лв
Ликвор
1 Нативно изброяване на левкоцити, еритроцити – микроскопско изследване                                   7,00 лв
2 Албумин (химично изследване)                                   3,00 лв
3 Глюкоза (химично изследване)                                   3,00 лв
4 Диференциране на левкоцитите след оцветяване по Папенхайм                                   7,00 лв
Платени Физиотерапевтични процедури
1 Лекарски преглед  15,00 лв.
2 Електротерапия, Къси вълни, радар,УВЧ  6,00 лв.
3 Електрофореза – на сеанс  6,00 лв.
4 Ултразвук – на сеанс  7,00 лв.
5 Магнитотерапия  5,00 лв.
6 Светлинна терапия ,УВЛ  4,00 лв.
7 Светлинна терапия , УВЕ  4,00 лв.
8 Цялостна гимнастика на болен- на сеанс  4,00 лв.
9 Частична гимнастика – на сеанс  3,00 лв.
10 Гимнастика при болни-групово лечение – на сеанс  3,00 лв.
11 Криотерапия – на сеанс  3,00 лв.
12 Mануална  терапия – на сеанс  20,00 лв.
Изследвания Клинична патология
1 1.Изследване на гинекологична цитонамазка  20,00 лв.
2 2.Изследване на секрет от млечна жлеза  15,00 лв.
3 3.Изследване на ТАБ от простатна жлеза и др.  40,00 лв.
4 4.Изследване на ТАБ от млечна жлеза  30,00 лв.
5 5.Изследване на изливи до 3 препарата                                 30,00 лв
6 5.Изследване на изливи над 3 препарата за всеки следващ                                10,00 лв
7 6.Биопсично изследване на материал от кюретаж, щипкови материали и ексцизии 1 /едно/ блокче                                 40,00 лв
8 6.Биопсично изследване на материал от кюретаж, щипкови материали и ексцизии 2 /две/ блокчета                                 70,00 лв
9 7.Консултация на готови препарати до 3 блокчета                                 40,00 лв
10 7.Консултация на готови препарати над 3 блокчета за всяко следващо                                 10,00 лв
11 8.Изготвяне на препарати от готови блокчета за всяко блокче                                 20,00 лв
12 9.Специални оцветявания                                15,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
Други услуги
1 Медицински документ- дубликат                                 15,00 лв
2 Издаване на заверено копие на медицински документ за вярност с оригинала (на страница).                                   0,50 лв
3 Копирни услуги на страница                                   0,25 лв
4 Еднократна такса за административно обслужване на договор                                 50,00 лв
5 Еднократна такса за административно обслужване на договор за наем                               100,00 лв
6 Еднократна такса за административно обслужване на договор за техническа подръжка                              100,00 лв
7 Еднократна такса за административно обслужване на договор за медицински услуги- при първоначално подписване                               500,00 лв
8 Еднократна такса за административно обслужване на договор за медицински услуги- при преподписване на договорно споразумение.                               300,00 лв
9 Еднократна такса за административно обслужване на договор за поставяне на кафе машина.                              200,00 лв
10 Еднократна такса за административно обслужване на договор за клинично проучване                               800,00 лв
11 Еднократна такса за административно обслужване на договор за стерилизация                                50,00 лв
12 Еднократна такса за административно обслужване на договор за наем на обект от 10- 50 кв.м.                               100,00 лв
13 Еднократна такса за административно обслужване на договор за наем на обект над 50 кв.м.                              200,00 лв
14 Такса за разглеждане към Местната комисия по етика                               800,00 лв
15 Еднократна такса за административно обслужване на договор за комунално- битово обслужване.                               200,00 лв
16 Курсове за лекари  по АГ; Неонатология (без използване на апаратура), на ден                                 15,00 лв
17 Курсове за лекари, с използване на апаратура по АГ; Неонатология, на ден                                 30,00 лв
18 Курсове за Акушерки АГ; Неонатология; ОАИЛ (без използване на апаратура) – на ден                                 10,00 лв
19 Курсове за Акушерки АГ; Неонатология; ОАИЛ с използване на апаратура / на ден/                                 20,00 лв
20 Курсове за акушерки с използване на апаратура                                 20,00 лв
21 Ползване на заседателна зала за презентации                               150,00 лв
22 Ползване на конферентна зала за презентации, семинарни, обучителни курсове.                                 80,00 лв
23 Ползване на зала  за представяне от външни източници.                                 50,00 лв
24 Документ за припознаване на новородено.                                 10,00 лв
25 Служебна бележка за бащинство.                                 10,00 лв
26 Такса паркинг  за първите 2 часа от престоя .                                   2,00 лв
27 Такса престой на час, след изтичане на първите 2 часа.                                   1,00 лв
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
 
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА НЕОСИГУРЕНИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕС ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ИЗВЪН ЕС
 
*  заплаща се стойността на клиничната пътека- без включена цена на болничен престой
Акушеро-гинекологични услуги
1 КП 5 Раждане                               750,00 лв
* мин. болн. престой 3 дни – нормално раждане
* мин. болн. престой 4 дни – раждане със цезарово сечение
2 КП 4_1 Преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания до 13 г. с.                               170,00 лв
* мин. болн. престой 1 ден
3 КП 4_2 Преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания от 14 г. с. до 26 г. с.                              280,00 лв
*мин. болн. престой 1 ден
отделение Патологична бременност
1 КП 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.                               400,00 лв
* мин. болн. престой 3 дни
2 КП 2 Пренатална инвазивна диагностика на брем. и интензивни грижи при бременност с реализиран риск.                               800,00 лв
* мин. болн. престой 5 дни
3 КП 3 Оперативни процедури за задържане на бременност  150,00лв.
* мин. болн. престой 2 дни
Гинекологични услуги
1 КП 160 Нерадикално отстраняване на матката                         1100,00 лв
* мин. болн. престой 5 дни
* мин. болн. престой 2 дни – при лапароскопски процедури
2 КП 162 Оперативни интервенции, чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи                               770,00 лв
* мин. болн. престой 4 дни
* мин. болн. престой 2 дни – при лапароскопски процедури
3 КП 163 Оперативни интервенции, чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи                               330,00 лв
* мин. болн. престой 2 дни
4 КП 164 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената                               806,00 лв
* мин. болн. престой 3 дни
5 КП 165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсоинфекциозен  и анемичен синдром от АГ произход                               460,00 лв
* мин. болн. престой 5 дни
6 КП 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената                               650,00 лв
* мин. болн. престой 5 дни
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
7 КП 167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални), като самостоятелна иинтервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация.                            2200,00 лв
*Минимален  болничен престой – 10 дни;
* При лапароскопски достъп минимален  болничен  престой – 4 дни
8 КП 169 Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок                            1500,00 лв
* минимален  болничен  престой  – 5 дни
9 КП 170 Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването                            6800,00 лв
*минимален  болничен  престой – 6 дни
Медицински услуги – Неонатологично отделение
1 КП 6 Грижи за здраво новородено дете                               220,00 лв
* мин. болн. престой 3 дни
2 КП 11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама                            3600,00 лв
* мин. болничен престой -15  дни
3 КП 9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест                               900,00 лв
*мин. болн. престой 5 дни
4 КП 10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест                            1300,00 лв
* мин. болн. престой 7 дни
5 КП 7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест                               800,00 лв
* мин. болн. престой  5 дни
6 КП 8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 гр., втора степен на тежест                            1200,00 лв
* мин. болн. престой  7 дни
7 КП 13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест                            2000,00 лв
* мин. болн. престой  7 дни
8 КП 14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест                            3200,00 лв
* мин. болн.престой 10 дни
9 КП 15_1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант                            3300,00 лв
* мин. болн. престой 10 дни
*Цената не включва стойността на приложения сърфактант.  Цената на сърфактанта се остойностява, според доставната цена за болницата.
№ по ред Наименование на услугата Цени в лв.
10 КП 15_2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант,                            5900,00 лв
* мин. болн. престой – 10 дни
*Цената не включва стойността на приложения сърфактант.  Цената за сърфактанта се остойностява, според доставната цена за болницата.
11 Грижи за здраво новородено дете при надвишаване на препоръчителния болничен престой при липса на клинични показания и при желание на родителите на 7 ет. /на ден/                                 40,00 лв
УСЛУГИ ОТ ЦСБ  
1 Стерилизация на малък барабан  1,98 лв
2 Стерилизация на среден барабан  3,96 лв
3 Стерилизация на голям барабан  3,96 лв
4 Стерилизация фолио опаковки за 1м – 5см                                   2,40 лв
5 Стерилизация фолио опаковки за 1м – 7.5см                                   3,60 лв
6 Стерилизация фолио опаковки за 1м -10 см                                   4,14 лв
7 Стерилизация фолио опаковки за 1м -15 см                                   5,52 лв
8 Стерилизация фолио опаковки за 1м -20 см                                   6,84 лв
9 Стерилизация фолио опаковки за 1м -25 см                                   8,58 лв
10 Стерилизация фолио опаковки за 1м -30 см                                 10,30 лв
11 Стерилизация фолио опаковки за 1м -38 см                                 13,03 лв
12 Дестилирана вода 1 литър                                   1,20 лв
13 Стерилизация на материали опаковани с фолио на клиента                                   1,92 лв
14 За експресна услуга /в рамките на работния ден/ цената се завишава със 100%
Сумите могат да се заплащат в брой на болнична регистратура на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна „ ЕООД или по банков път по банкова сметка с IBAN: BG11 TTBB 9400 1515 0647 22 при SG ЕКСПРЕСБАНК АД.
Настоящият ценоразпис влиза в сила на 01.04.2019г.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги