ДЕЙНОСТ

„СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД е единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България и е една от трите специализирани болници в България.
Болницата е с адрес гр. Варна, Бул. „Цар Освободител” № 150. Разположена е в центъра на града и е в близост с МБАЛ „Св. Анна” ЕАД и УМБАЛ „ Св. Марина” ЕАД.

СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД е акредитирана през 2013г. с отлична оценка за срок от 5 години. Болничните отделения в „СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД съответстват на изискванията на националните медицински стандарти, както и на изискванията за квалификация и медицинско оборудване. Осъществяваните медицински дейности в „СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД имат трето ниво на компетентност.

В болницата се лекуват бременни жени с тежка патология на бременността и раждането. Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология. През последните години в „СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД нараства дела на безкръвните ендоскопски оперативни интервенции.

Неонатологичното отделение в „СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени. В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.

В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги като: фетална морфология на плода; изследване на хормони; цитопатохистологични изследвания; микроинвазивна лапароскопска хирургия – диагностична и терапевтична; извършване на трансвагинална лапароскопия; хистероскопии; течностно базирана цитология – LBS; вземане на стволови клетки от кръв на пъпна връв; късно проследяване на рискови новородени; криотерапия на недоносени новородени; изследване на слуха на всички новородени и други.

В РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ всяка втора и четвърта сряда от месеца се провежда „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”, на който могат да присъстват всички желаещи бъдещи родилки и техните семейства за запознаване с условията в отделението.
В болницата се провеждат курсове по кърмене за настоящи и бъдещи родители.
Лечебното заведение е акредитирано за „БОЛНИЦА – ПРИЯТЕЛИ НА БЕБЕТАТА”. ТЕЛЕФОН ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”: 052/613792 – Родилно отделение.

„СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД сключва договор с РЗОК по 27 клинични пътеки в областта на акушерство, гинекология и неонатология.

В „СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД се осъществяват следните дейности:

 1. Диагностика и лечение на гинекологични заболявания;
 2. Родилна помощ (акушерска);
 3. Учебна и научна дейност.

Пoследните основни и/или профилни специалности:

 1. Акушерство и гинекология;
 2. Анестезиология и интензивно лечение;
 3. Минимално инвазивни ендоскопски (лапароскопски) операции/процедури;
 4. Онкологични oперации;
 5. Диагноза и лечение на стерилитет;
 6. Рехабилитация;
 7. Обща и клинична патология.

В болницата със заповед на управителя се формират:

 • Медицински съвет;
 • Лечебно – контролна комисия;
 • Комисия за профилактика и борба с ВБИ;
 • Съвет по здравни грижи;
 • Комисия по лекарствена и антибиотична политика;
 • Комисия по етика;
 • Комисия за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба;на кръвта и кръвните съставки.
 • Комисия условия на труд /КУТ/

Заповед №РД -17 -179 от 23.07.2018г. акр. на СБАГАЛ – Варна

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги