Респиратор и кислороден концентратор за АГ болницата във гр. Варна

СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов” ЕООД - Варна е втората по големина в България и единствената специализирана болница по Акушерство, Гинекология и Неонатология, извън столицата. Лечебното ни заведение е уникално за региона, защото разполагаме с единствените за Североизточна България, отделения по „Неонатология“ и „Патология на бременността“.

Отделението по Неонатология е с III ниво на компетентност, лекуваме недоносени деца, с ниско и екстремно ниско тегло, със забавена или затруднена адаптация за самостоятелна дихателна активност, както от Варна, така и от цялата област. През интензивното ни отделение преминават стотици малки пациенти, които се нуждаят от компетентната и навременна медицинска грижа, модерна и високоспециализирана апаратура.

В отделение „Патология на бременността“ се обслужват и лекуват пациентки в различен етап на бременността с разнообразна патология и придружаващи заболявания. Бременността е особено състояние за женския организъм, свързано с повишен риск от инфекции за бременната и бъдещото бебе. Респираторните вируси са едни от заболяванията, от които са опасни за бременните жени, заради по-тежкото протичане на заболяването при тях. Тези вируси могат да предизвикат преждевременно раждане на новородени с ниско и екстремно ниско тегло. Своевременните медицински грижи се основават на адекватните лечебно-диагностични мероприятия, провеждани съобразно състоянието на пациентките.

Екипът на АГ Болница – Варна сме изключително мотивирани да се изправим пред предизвикателствата на новата пандемия Covid-19 и да осигурим високоспециализирано и качествено медицинско обслужване на пациентите, спазвайки добрите медицински практики. За нас е важно здравето на българската жена и новородените деца.

За да можем да осигурим навременна и адекватна медицинска помощ на всички нуждаещи се бъдещи майки и техните новородени бебета, СБАГАЛ - Варна има необходимост от закупуването на:
- Респиратори за инвазивна и неинвазивна дихателна реанимация и респираторна поддръжка на възрастни - 2 броя.
- Кислороден концентратор за деца - 1 брой


Нека се обединим в този труден момент, в името на нашите деца и бъдещи майки!

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги