ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!!

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАЛАТА СЕЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, КАТО УПРАВИТЕЛ НА СБАГАЛ „ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ-ВАРНА“, НАРЕЖДАМ ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ ДА СИ ОСИГУРЯТ:

1. ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО СРЕДСТВО /МАСКА/;

2. ДА ПРЕМИНАВАТ ЗА МЕРЕНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА С БЕЗКОНТАКТЕН ТЕРМОМЕТЪР, ПРЕЗ СЛУЖИТЕЛ ОТ ПРИЕМЕН КАБИНЕТ, ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ В БОЛНИЦАТА;

3. ВСЕКИ ПАЦИЕНТ И ПОСЕТИТЕЛ Е ДЛЪЖЕН ДА СИ ДЕЗИНФЕКЦИРА РЪЦЕТЕ, ПРИ ВЛИЗАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ С ДЕЗИНФЕКТАНТ ПОСТАВЕН НА ВИДНО МЯСТО ПРИ ПОРТИЕРА;

4. ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА МЦАР- ВАРНА /ИНВИТРО ЦЕНТЪР – VII ет./, ВАЖАТ  МЕРКИТЕ ПО т.1, 2, 3, КАТО НА ТЕРИТОРИЯТА МУ СЕ ДОПУСКАТ САМО ПАЦИЕНТИТЕ, ПРИДРУЖЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛ НА МЦАР.

УПРАВИТЕЛ:

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги