ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!!

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАЛАТА СЕЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА И СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА НА МИНИСТЪРА НА МЗ И ГЛ. СЕКРЕТАР НА МВР ЗАБРАНЯВАМ:

1. СВИЖДАНИЯТА В БОЛНИЧНИТЕ СТРУКТУРИ НА СБАГАЛ – ВАРНА, СЪЩИТЕ СА РАЗРЕШЕНИ ВЪВ ФОАЙЕТО НА БОЛНИЦАТА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ /НОСЕНЕ НА МАСКИ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ/;

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА НА ТЕЛЕФОНА НА РЕГИСТРАТУРА;

- ЗА НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ДАВА САМО НА РОДИТЕЛИ НА ТЕЛЕФОН – 052/613 793 ОТ 12:00ч ДО 13:00ч.

УПРАВИТЕЛ:

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги