XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

Ето как коментира за Здравен навигатор вече бившият председател на БАСРЗ и настоящ зам. председател, проф. Ковачев: Темите на конгреса Темите са най-разнообразни, не само в областта на асистираните репродуктивни технологии (АРТ), но и в акушерството и гинекологията като цяло. По принцип, акцентът е върху АРТ, новите тенденции, някои ембриологични аспекти, усложнения при АРТ, гинекологична ендоскопия, както и някои аспекти в ултразвуковата диагностика. проф. д-р Емил Ковачев - зам. председател на БАСРЗ   Пленарният откриващ доклад Пленарният откриващ доклад беше мой, на тема: „Адекватни ли са съвременните методи за диагностика на преждевременното раждане.” А именно, използването на някои нови серумни маркери като фетален фибронектин, инсулиноподобен растежен фактор и биометрия на маточната шийка с ултразвук. Запознах колегите с някои съвременни тенденции и това предизвика интерес сред тях. По традиция пленарната лекция при откриване на конгреса не е тясно специализирана в асистираните репродуктивни технологии, а е фундаментална в АГ областта, още повече преждевременното раждане е един сериозен нерешен проблем и заема около 8-10% от всички раждания. Тези световни данни се запазват непроменени в последните 15-20 години, въпреки адекватните токолитични и подобряващи се като цяло акушерски грижи. Това е наистина световен проблем. В България също процентът е около 10%. Това е главната причина за ранна, неонатална смърт до 1г. По данни на СЗО около 1 милион деца умират до първата си годинка в следствие на преждевременно раждане. Това е стряскаща цифра и за това мисля, че акцентът трябва да е в тази насока. Лекторите и докладите Тези симпозиуми винаги са с насоченост за подобряване на нашите знания. Винаги има какво да се научи и целта ни е да каним едни от най-известните, интересни и атрактивни лектори в света, главно в областта на асистираните репродуктивни технологии и ембриологията. Лекциите са изключително интересни. „Шок и бременност” на проф. Щерев. Проф. Р. Хомбург, който е дългогодишен наш гост, изнесе лекция „АРТ и религиозните вярвания”. Доц. Тимева изнесе изключително актуален доклад за 10 въпроса и отговори, свързани с овариалната стимулация. Проф. Бернард Хедон – известна фигура в световната АГ, изнесе доклад за асоциирания с ендометриоза стерилитет. Той е председател на Френския колеж по АГ. Има още много гости от чужбина като проф. Алън Пейси с темата за качествените сперматозоиди, проф. Р. Сциорио с „Минимален стрес по време на култивирането на ембриони за улесняване на трансфера на единичен бластоцист”, проф. Е. Ернст с "Програма за криопрезервация на яйчникова тъкан в Дания" и мн. др. Лекциите на проф. Кюркчиев за "Мезенхимните стволови клетки в репродуктивния тракт и при злокачествени тумори" и на проф. Савов – един от водещите генетици в България, за предимплантационни генетични изследвания, са изключително интересни. Друг тематичен раздел - Модерна ембриологична лаборатория с откриващ доклад на д-р Цветков, който е главен асистент на нашата Катедра по АГ във Варна към МУ – Варна. Майчина и фетална медицина, някои модерни ултразвукови аспекти, преждевременното раждане и мн. др теми са засегнати на конгреса. д-р Здравко Минев - председател на БАСРЗ   Д-р Минев, който напусна зам.председателското място, за да оглави БАСРЗ, отговори на някои въпроси, свързани с Организацията и с настоящия конгрес. Д-р Минев, как виждате развитието на Асоциацията в бъдеще? Въпросът е много труден, защото как аз го виждам и как ще се развие, са две отделни неща. И все пак, единственото, което искам, е максимален брой пациенти да могат да бъдат обхванати от Фонда, да бъдат помогнати финансово, за да могат да имат деца. Болно ми е като гледам как страдат. Ако може нашата асоциация да допринесе повече такива жени да забременеят, ще е много добре. Какво Ви впечатли по време на конгреса? На конгреса има много интересни теми. Особено такива, върху които човек може да се замисли. Аз пожелавам на колегите си да работят много, да бъдат всеотдайни и да дават всичко от себе си. Кажете нещо за Вашата работа Клиниката, в която работя, се намира в Пловдив. Смятам, че е една от най-добрите, защото когато я правихме, взаимствахме от клиники в Германия, Швейцария и Англия. Стараем се да сме на същата висота с високи стандарти и изсиквания, за да получаваме добри резултати.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги