Във варненска болница извадиха тумор с размерите на едро бебе

Преди да бъде оперирана пациентката е преминала едноседмична подготовка с оглед провеждането на редица уточняващи изследвания предвид размерите на туморната формация в малкия таз. По време на операцията специалистите са извадили доброкачествен тумор с тегло 4, 800 кг и размери 20/15 см. Операцията е продължила 2 часа. Тя е извършена от екип в състав д-р Жеков, доц. д-р Е. Ковачев, д-р Сабинова, д-р Димитров. Пациентката е под грижите на екип професионалисти. Следоперативният период протича нормално. Състоянието й е стабилно, хемодинамичните показатели са добри, допълниха от СБАГАЛ. Този вид операции и свързаните с тях подготовка и реанимация изискват високоподготвен персонал, те са скъпоструващи и многократно надвишават финансирането по клиничната пътека. Специалистите от лечебното заведение напомнят на всички дами за важността на ежегодните профилактични прегледи, чрез които могат да се диагностицират ранните изменения на женските органи и да се лекуват своевременно с цел да се избегнат усложненията и да се подобри качеството им на живот. Много заболявания могат да се лекуват лесно и успешно, ако бъдат диагностицирани в ранен стадий, напомнят от болницата.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги