Кристиян и Виктория са най-предпочитаните имена за новородени сред варненци

При малките принцеси изплакали в Болницата през миналата година, най-често даваните от родителите им имена са Никол и Крисия, следвани от Рая, Габриела, Ния, Карина, Дария, Стефани, Симона, Йоана и Моника. Прави впечатление, че кратките имена като Рая,Ния, Тея, Деа, се предпочитат все повече и почти липсват Мария, Иванка, Димитричка, Стоянка и други. През месец януари 2017 г., отново на първото място е за Кристиян, следван от Даниел за момчетата. При госпожиците София измества Виктория, поне засега. Човек не може да избира само две неща, през своя съзнателен живот: това са родителите и името си, но може да направи така, че да се гордее с него, коментира управителят на здравното заведение доц. Д-р Емил Ковачев, дмн.   Източник: chernomore.bg

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги