Близо 14% от майките във Варна раждат преждевременно

През м.г. процентът е бил по-нисък – 12,3. Причините за явлението са свързани с общата ситуация в страната, недоброто наблюдение на бременните, ниския социален статус и по-високата заболеваемост. Всичко това води и до увеличаване на броя на недоносените бебета. Другите причини са нарастване на бременностите на майки под 16 г., инвитро опложданията и т.н. Зачестяват и случаите на раждания на майки под 16 г. Според д-р Цветкова промяна може да се постигне с разширяване на здравната култура на населението, което трябва да започва още от училище. Нейните съвети са жените да вярват по-малко на интернет, на съседки и приятелки и да се обръщат при проблем по-често към специалист. В момента в неонатологията, която обслужва цяла Североизточна България, има 30 деца, 10 от които са в интензивния сектор. Най-малкото тежи едва 750 грама. Д-р Цветкова посочи също, че отделението изпитва остър недостиг от акушерки. Кадри има много, но те предпочитат да се реализират в чужбина при по-добро заплащане. Иван Барбов

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги