Ръст на ендоскопските операции в АГ болницата във Варна

Известна още като „безкръвна” операция, ендоскопската хиругия се дели на лапароскопска и хистероскопска интервенция, уточнява още Директорът на АГ Болница – Варна. Конкретно лапароскопията е диагностично-лечебен метод за директна визуализация на коремната кухина, както и последващо евентуално лечение. В гинекологията лапароскопският метод се използва при:
 • диагноза и лечение на женския стрерилитет;
 • диагноза и лечение на извънматочна бременност;
 • диагноза и лечение на яйчникова и тазова ендометриоза;
 • диагноза и лечение на яйчникови тумори;
 • диагноза и лечение на миомна болест;
 • диагноза на вродени аномалии на матката;
В Световен мащаб, а в последните години и у нас, този вид хирургична интервенция е предпочитан метод, защото има много предимства пред отворената хирургия , категоричен е доц. Ковачев, а именно:
 • по-добра визуализация на хирургичното поле;
 • липса на голям коремен разрез;
 • намалена до липсваща травматичност на здрави тъкани;
 • слаба или лисваща постоперативна болка;
 • кратък болничен престой;
бързо възстановяване и връщане към нормален ритъм на живот на пациентките. В нашата Болница се прилагат основните лапароскопски оперативни интервенции, включително и лапароскопска хистеректомия/ отстраняване на матката/ и миомектомия, коментира доц. Ковачев. Хистероскопията е ендоскопски метод, с който се извършва директен оглед на кухината на матката. Чрез този съвременен диагностично-лечебен метод се установяват и премахват полипи, субмукозни миомни възли, премахване на вътрематочни сраствания и септуми в кухината на матката. Хистероскопията се прилага и при неизяснени маточни кръвотечения, проблеми свързани със забременяването, взимане на биопсичен материал, както и за диагноза на някои аномалии на матката. На този етап Болницата не разполага със собствено хистероскопско оборудване. Една от главните насоки в концепцията за развитието на "СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна" ЕООД е осъвременяване на наличната апаратура, но само със собствени средства не е възможно закупуването на това скъпоструващо оборудване. В тази връзка лечебното заведение разчита и на допълнителни средства от благотворителни и дарителски кампании, поясни Управителят. Медицината като цяло е една динамично развиваща се наука. Ние като лекари – специалисти искаме да бъдем в крак със световните иновации в тази хуманна професия, да сме горди с това, което правим и с резултатите, които постигаме в името на здравето на нашите пациентки. Това увери Управителят- доц. Ковачев.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги