Доц. д-р Емил Ковачев, АГ болница – Варна: Увеличава се броят на недоносените бебета

Фокус: Повече момченца или повече момиченца са проплакали в повереното Ви болнично заведение? Доц. Емил Ковачев: Малките госпожици са с 16 повече от господата - 862 момиченца и 846 момченца, към 30 септември. От всички тях имаме 32 двойки и 3 тройки близнаци. Интересен факт е, че някои от двойките и едната тройка близнаци са естествено заченати, което е по-рядко явление. Фокус: Какво показват данните по отношение на недоносените бебета за този период от време, който анализираме, спрямо миналата година? Може ли да кажете на какво се дължи увеличеният брой на недоносените бебета по принцип? Доц. Емил Ковачев: Честотата на преждевременните раждания в Световен мащаб е между 8% и 10% от всички раждания. От началото на годината в АГ Варна са се родили 241 недоносени бебета. В сравнение с предходната година броят на недоносените деца се е увеличил. Причините за това са много - стресът, непълноценното хранене, тютюнопушенето и алкохол по време на бременност, и не на последно място редица латентни заболявания могат да се отключат по време на бременността, да не забравяме и забременяването в по-зряла възраст. Фокус: По отношение на възрастовата граница на родилките има ли някакви нови тенденции? Доц. Емил Ковачев: През последните години тенденцията за увеличаване на възрастта на жените, които стават майки за първи път се запазва. Това е така не само в България, но и в останалите Европейски страни. Фокус: Какви трудности срещате в работата си и имате ли готовност да работите с Регистрационната система за здравноосигурителни събития с пръстови идентификатори? Доц. Емил Ковачев: Относно Регистрационната система за здравноосигурителни събития, „СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, своевременно закупи необходимия брой устройства и започна работа паралелно с тях и сега действащата система ХАДИС. Пациентите не са запознати с тази система и процедурата по приема им е удължена по време, защото се налага извършване на първоначална регистрация на даденото лице в системата и последваща такава при хоспитализация в лечебното заведение. Смятам, че ако първоначалната регистрация се извършва в доболничната помощ, значително ще се съкрати времето за прием и регистрация на процеса на хоспитализация в системата. Трябва да отбележа, че при сегашната ситуация при спешни случаи, наш приоритет е оказването на адекватна и своевременна медицинска помощ, и едва след това при първа възможност осъществяване на пръстова идентификация. Имаме проблеми и по отношение на регистрацията при прием на малолетни/ непълнолетни, при прием на новородени от други лечебни заведения, но те се изглаждат в процеса на работа. Друго, което трябва да спомена е, че мобилната група на РЗОК, вече два пъти посети „СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД и ни оказва съдействие както на място, така и по телефон или e-mail, за което им благодарим. Фокус: Достатъчни ли са специалистите по Неонатология в града? Доц. Емил Ковачев: Неонатологията в АГ болница е единственото отделение в цяла Североизточна България, от трето ниво на компетентност според Стандарта по Неонатология. Тук се провежда най-съвременна диагностика и лечение на новородени с екстремно ниско и ниско тегло недоносени деца, включващи качествена първична реанимация на рискови новородени, апаратна вентилация, приложение на сърфактант терапия при деца с дихателна недостатъчност и последваща профилактика. Ето защо нуждата от неонатолози е винаги голяма. Отговорността за малките ни пациенти е изключително важна. Радва ме фактът, че в АГ Болница – Варна има чудесни специалисти, които дават всичко от себе си, в името на здравето на малките ни пациенти. Фокус: Наскоро получихте ново дарение – термолегло за недоносените бебета в Интензивното Неонатологично Отделение. Ще ни разкажете ли за него? Доц. Емил Ковачев: Отглеждането на недоносените бебета продължава месеци и именно тук е мястото на термолеглото, което се явява последен етап на тези високоспециализирани грижи. Термолеглото се използва за адаптация на високорискови бебета след изваждането им от кувьоз и техния топлинен комфорт, осигурявайки по-лесен достъп за извършване на манипулации и завършване на терапията им и емоционален контакт с децата. То поддържа неутрална температурна среда, като по този начин го предпазва от охлаждане или претопляне, което се постига чрез равномерно разпределяне на топлината. Тук е мястото да изкажа моята и на моите колеги благодарност към дарителите – детски център от кв. „Аспарухово” и хранителна верига супермаркети – инициатори на проведената благотворителна кампания за набиране на нужните средства, както и гражданите и гостите на гр. Варна, които се включиха в тази благородна инициатива и направиха възможно закупуването на така необходимото ни термолегло. Фокус: Как се развива лечебното заведение – нова техника, апаратура, имате ли необходимост? Доц. Емил Ковачев: Ако искаме да се развиваме за в бъдеще, да сме в крак със световните тенденции, трябва да сме оборудвани с нова, адекватна за времето и медицинските случаи техника и апаратура. Колкото и компетентни лекари да имаме, няма как да постигнем желаните резултати без наличие на съвременно оборудване. Болницата не може да си позволи закупуването на някои от тези скъпоструващи апарати със собствени средства и затова ще разчитаме на помощта на Община Варна, Държавата в лицето на МЗ и различни благотворителни и дарителски кампании.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги