ДАРЕНИЕ ЗА НЕОНАТОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ В СБАГАЛ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ“ ЕООД ГР.ВАРНА

Перфузорът е апарат, който позволява бавно и дозирано въвеждане на лекарствени средства, електролитни разтвори и средства за Речник парентерално хранене. По време на работа може да бъде извършвана корекция на дозата на внасяното лекарствено вещество. Има възможност за едновременно прилагане на няколко лекарствени вещества. Перфузорът има алармена система и при проблем или при завършване на медикамента, перфузора алармира персонала. Средствата за апаратурата бяха дарени на фондацията от Частна Целодневна Детска Градина „ Д-р Мария Монтесори" – гр.Варна. Те са събрани по време на ежегодна коледна инициатива в градината, като всяка година средствата са предназначени за различни благотворителни инициативи. Дарението беше направено в присъствието на г-жа Анастасия Станчева - координатор на Фондация "Нашите недоносени деца" за гр. Варна, г-жа Катерина Филева - директор , и на г-жа Галина Стоянова - управител на ЧЦДГ „ Д-р Мария Монтесори" гр.Варна, които тази година се довериха на нашата фондация и заедно с дечицата от градината и техните родители решиха да помогнат на недоносените бебета. Своите благодарности за дарението изразиха д-р Снежинка Цветкова – началник на неонатологичното отделение, и доц.Емил Ковачев – управител на СБАГАЛ „ Проф.Д-р Димитър Стаматов" гр.Варна.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги