В АГ-то във Варна безкръвните операции станаха рутинна практика

В този събирателен термин „ендоскопска“са включени лапароскопските и хистероскопски гинекологични интервенции. Все повече оперативни намеси се извършват чрез съвременните ендоскопски техники. Те са известни на обществеността като безкръвни. Освен че спестяват консумативи на болничните заведения ендоскопските техники съкращават многократно болничния престой и оперативната травма за пациентите. Оперираните се възстановяват много по-бързо и с по-малко усложнения, коментира доц. д-р Емил Ковачев, управител на СБАГАЛ – Варна. В здравното заведение ендоскопските операции се извършват от 15 години, но през последните 2 – 3 г. заемат все по-голям дял в рутинната гинекологична практика. 8 гинеколози от СБАГАЛ- Варна, прилагат ендоскопските техники в своята оперативна дейност. За лечение постъпват пациентки и от други населени места извън Варна, като възрастта им е в широк диапазон, каза още доц. Ковачев. Източник: www.chernomore.bg

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги