Бум на многоплодните бременности и раждания отчитат в АГ болницата във Варна

За същия период са родени 271 деца, от които 137 момичета и 134 момчета, а недоносените бебета са 35, съобщиха от болничното заведение за Moreto.net. Успешният старт на 2016 година дава основание на ръководството на болницата да предполага, че ражданията ще бъдат повече и здравното заведение ще отчете оттласкване от дъното на съществуващия през последните години демографски срив. Прави впечатление, че зачестяват ражданията на жени над 35-годишна възраст, като до момента най-зрялата родилка е на 47 години. Възрастовият фактор има значение за евентуалните репродуктивни проблеми, особено при жени след 38 години, възраст при която намалява яйчниковият резерв, коментира доц. Д-р Емил Ковачев. Установено е, че при бременни и раждащи след 35-годишна възраст, освен вродените аномалии, е увеличен рискът от някои усложнения като: хипертония /Прееклампсия/; гестационен диабет; спонтанни аборти; преждевременни раждания; предлежание на плацента и преждевременно отлепяне на плацентата; по-висок процент на оперативните раждания и други. В днешно време рискът от развитие на някои от изброените усложнения е значително намален в резултат на подобреното медицинско обслужване и добрата информираност. Честотата на други акушерски усложнения не се променя, въпреки развитието на медицинската наука, като класически пример е преждевременното раждане. Преждевременното раждане е не само медицински, но и социален проблем. Въпреки усилията на научното и практическото акушерство, съвременната токолитична терапия, честотата на преждевременните раждания през последното десетилетие не намалява, каза още доц. Д-р Емил Ковачев. В заключение може да се акцентира, че възрастта е важен индикатор, определящ поведението през бременността и раждането, но не трябва да се абсолютизира. Трябва да се има предвид, че жените над 35 години имат по-висок социално-икономически статус и образование, а това допринася за една по-висока мотивираност и положително отношение към бременността и раждането. Източник: www.moreto.net

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги