ПРОГРАМА „ПРОФИЛАКТИЧНО ТЕЧНО-БАЗИРАНО ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА”

Цел: Течно-базираната цитология (Liquid-based cytology, LBC) представлява подобрен вариант на традиционната цитонамазка (ПАП тест) и е съвременният „златен стандарт“ в редица страни.

Този метод е разработен през 90-те години на миналия век и има редица предимства пред стандартната цитонамазка:

•           При конвенционалната цитонамазка взетата проба се нанася директно върху предметни стъкла, които след това се транспортират до лаборатория за изследване.

•           Често грешка е поставянето на предметните стъкла едно върху друго след вземането на пробата, което води до смесването на клетките, ядрата им се слепват, качеството на препарата се нарушава и това затруднява поставянето на акуратна диагноза.

•           Риск от счупване на предметните стъкла при транспортиране, а това да доведе и до увреждане на клетките в пробата.

•           В повечето случаи част от взетите клетки не се прехвърлят върху предметното стъкло (остават върху четчицата/шпатулата), което може да доведе до грешни резултати, тъй като е възможно карцином да се развие от една-единствена клетка, а тя да не е попаднала на предметното стъкло.

*Забележка: При течно базирана цитонамазка тези недостатъци могат да се избегнат — комплектите за LBC съдържат:

  • четчица със специална форма, с която може да се достигне до зоните на маточната шийка, където са налице изменения;
  • контейнер с течна среда, в който взетата проба може да се съхрани няколко седмици на стайна температура, като по този начин се запазват всички взети за изследване клетки. Освен това контейнерите предпазват клетките от увреждане по време на транспортиране.
  • след вземане на пробата четчицата се потапя в разтвора и той се изпраща за изследване.

Защо се прави

LBC има по-добра чувствителност и прецизност в сравнение със стандартната цитонамазка, тъй като при нея се изключват голяма част от грешките, които се наблюдават при вземането и съхраняването на материала за изследване, като по този начин се редуцира процентът на фалшиво-положителни или фалшиво-отрицателни резултати.

Заболявания, при които се прилага течно-базирана цитология

  • Аногенитални (венерични) брадавици
  • Аномално маточно и вагинално кръвотечение, неуточнено
  • Възпалителна болест на шийката на матката
  • Преканцерози и злокачествени новообразувания на шийката на матката (цервикс`а)
  • Обилна, честа и нередовна менструация
  • HPV (човешки папиломен вирус)

Рискове: Няма рискове свързани с провеждане на изследването. Самото изследване се извършва от обучен и опитен специалист.

Резултати

Течно-базираната цитология (ТБЦ) е изключително прецизен метод и изключва много от грешките, допускани при взимането и съхранението на материала при конвенционалните цитонамазки.

Всяка пациентка получава фиш с резултат (разчитане на пробата). Резултатите от изследването са готови до 10 работни дни. Лекарят ще ги обсъди с пациента и ще препоръча допълнителни изследвания, ако са необходими. След изследването пациента може да възобнови обичайните си занимания.

Вид изследване: Патологоанатомично изследване.

Таргетна група: Жени жители на Община Варна.

Брой лица, които ще бъдат включени в скрининга: 112.

ДОЦ. Д-Р ЕЛИС ИСМАИЛ, Д.М.Н. – 0879599903

Д-Р ЖИВКО ЖЕКОВ, Д.М. - 0879599903

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги