Приветствие за Деня на родилната помощ

от Проф. Д-р Емил Ковачев, д.м.н.

Управител на СБАГАЛ „Проф. Д. Стаматов“ ЕООД – гр. Варна

Днешният ден е голям празник в българската традиция. Дошъл при нас още от древността и просъществувал през вековете, а впоследствие обявен официално за Ден на родилната помощ, Бабинден винаги е бил и остава знак за почит и благодарност към всички, за които грижата за новия живот е професия, отговорност, мисия и осмислено битие.

         Днес отправяме думи на признателност към гинеколозите, акушерките и всички, свързани с отглеждането и възпитанието на малките деца. Няма по-благородна кауза и по-велико призвание от това да посрещнеш идването на новия живот, да подкрепиш майчинството, да дариш надежда, че човешкият род ще пребъде.

         На днешния ден бих искал да поздравя всички колеги и тези, които отбелязват Бабинден като свой празник. За вашия професионализъм, мъдрост, всеотдайност, търпение, себеотрицание и милосърдие, които проявявате всеки ден - бъдете благословени! Да бъдем горди, че именно ние сме призвани да даряваме щастие и да осмисляме живота!

Честит празник!

ЧЕСТИТ БАБИНДЕН!

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги