АГ Болница и Карин дом

На 19.09.2022г. беше открит новият терапевтичен комплекс за деца със специални потребносности на неправителствената организация Карин дом.

Карин дом има над 25-годишна история, като с построяването на новия специализиран център, организацията продължава делото на дипломата и филантроп Иван Станчов.

В дома работят кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници. Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства от цялата страна.

АГ Болница и Карин дом имат дългогодишно партньорство и работим успешно за ранната интеграция на децата.

Проф. Емил Ковачев поздрави екипа „За мен е удоволствие да присъствам на откриването на новия комплекс за социални, здравни и образователни услуги на Карин дом. На добър час на целия екип, всички деца със специални потребности и техните семейства. Нека има безброй хубави емоции и усмихнати деца!“

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги