Приветствие за Деня на родилната помощ

от Проф. Д-р Емил Ковачев, д.м.н.

Управител на СБАГАЛ „Проф. Д. Стаматов“ ЕООД – гр. Варна

Днешният ден е голям празник в българския обреден календар и дава тържествен завършек на цикъла на Рождественските празници. Бабинден идва от езическите праславянски времена и преминава през всички епохи на съществуване на българската народност, като почит и благослов към жената, която помага на идването на новия живот. Официално от 1951 година 21 януари е обявен за Ден на родилната помощ и празник на гинеколозите и акушерките.

         В настоящите трудни времена, когато човечеството е изправено пред предизвикателствата на световна пандемия, този празник добива ново звучене и особена необходимост, защото носи оптимизъм, надежда, утвърждаване и вяра в живота, който пребъдва  и тържествува въпреки всичко.

         На днешния ден бих искал да поздравя всички колеги и тези, които отбелязват Бабинден като свой празник, да им пожелая най-вече здраве и сили да отстояват професията, да получават удовлетворение от усилията си и радост от щастливите усмивки на майките, които поемат в ръце своите рожби. Ние сме привилегировани и благословени да даряваме радост и да осмисляме живота на семействата.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги