„Аз вярвам и помагам“

Целия екип на АГ Болница Варна сърдецно благодари на сдружението "Аз вярвам и помагам" за поредното направено дарение, за нуждите на най-малките и най-борбени пациенти на нашата болница.Единствената специализирана болница по акушерство, гинекология и неонатология в Североизточна България получи дарение на: Дарение 1: Изключително ценнен куфар с инструменти!Специализиран видео - ларингоскоп със 6 броя лъжици за отваряне на челюсти при трахеална интубация, което спествява ценно време и спасява човешки животи! Дарение 2: Реанимационен отоплител за новородени/недоносени бебета, който служи за поддържането на телесната температура сле излизането от утробата на майката! От името на всички нас, лекари и акушери, както и от името на всички майки и новородени, сърдечно благодарим на всички вас за събраните капачки и добрите сърца. ЗАЕДНО МОЖЕМ!!!!!

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги