ОТДЕЛЕНИЯ

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – осигурява висококачествена грижа, индивидуално отношение, комфорт и уют, от които всяка бъдеща майка се нуждае. Отделението разполага с предродилни зали, родилни зали за нормално раждане, операционни зали за цезарово сечение, интензивен сектор за следродилни и следоперативни грижи, както и комфортен болничен стационар за престой и възстановяване.  В СБАГАЛ – Варна ще намерите сигурността на голям екип специалисти с богат опит.

Лекари, работещи в РО:

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ    
Д-р Добрин Николов Началник отделение Акушер-гинеколог 0888234988
Йорданка Стефанова Старша акушерка 0897599915
проф. д-р Емил   Ковачев, д.м.н. Акушер – гинеколог 0898461288
д-р Георги Георгиев Акушер – гинеколог 0888837994
д-р Иван  Танев Акушер – гинеколог 0888513477
д-р Боян Георгиев Акушер – гинеколог 0887561042
д-р Наталия Мирчева Акушер – гинеколог 0888949819
д-р Сима Сабинова Акушер-гинеколог 0899898048
д-р Петър Липчев Акушер – гинеколог 0887450691

ОТДЕЛЕНИЕ НЕОНАТОЛОГИЯ – е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени. В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.

Началник отделение – Д-р Снежинка Цветкова

Лекари, работещи в НО:

Д-р Снежинка Цветкова Началник отделение Педиатър неонатолог 0889423928
Ирина Великова Старша акушерка 0897599917
д-р Златина Панделиева Педиатър неонатолог 0898420991
д-р Румяна Ефремова Педиатър неонатолог 0888578232
д-р Вяра Димова Педиатър неонатолог 0887967893
д-р Деница Лазова Педиатър 0895127092
д-р Павлина Златинова Педиатър неонатолог 0899520999
д-р Илияна  Димова Педиатър неонатолог 0888324236
д-р Павлина  Гилева Педиатър неонатолог 0897975655
д-р Диана Йорданова Неонатолог 0899944937

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 10 легла, с първо ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по анестезия и интензивно лечение.

Началник отделение – Д-р Али Селиман

Старша акушерка Цветелина Страхилова, телефон за връзка – 0879/599933

Лекари, работещи в ОАИЛ:

д-р Али Али Селиман Началник отделение Анестезиолог 0894343461
Мендуха Мустафова Старша акушерка 0897599933
д-р Здравко  Славов Анестезиолог 0879470090
д-р Славчо Арнаудов Анестезиолог 0886840846
д-р Елена Георгиева Анестезиолог 0878820346
д-р Димитър Кондаков Анестезиолог 0888339940
Д-р Ламада Анестезиолог 0895025239

ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЯ – Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология. През последните години в „СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД нараства дела на безкръвните ендоскопски оперативни интервенции. В отделение “Гинекология“ към АГ болница всекидневно се прилагат най-съвременните оперативни технологии, отделението разполага с ново и висококачествено оборудване. Това дава възможност на медицинския екип на болницата да поддържа най-високо ниво на полаганите за пациентите грижи и постоянно да подобрява качеството на професионалното си представяне. По този начин всеки пациент получава лечение в съответствие с европейските и световни постижения в областта, както и с най-добра медицинска практика. Организацията на работа в отделението осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително на медицинска помощ при спешни състояния. Специалистите на СБАГАЛ – Варна са с профилирана насоченост и опит в диагностиката и лечението на гинекологични заболявания.

Началник отделение – Д-р Живко Жеков

Лекари, работещи в ГО:

Д-р Живко Жеков Началник отделение Акушер-гинеколог 0887195100
Татяна Николова Старша акушерка 0897599914
д -р Валентин Германов Акушер – гинеколог 0899912889
проф. д-р Стефан  Иванов онколог,АГ 0888316426
Д-р Евгения Георгиева Акушер – гинеколог 0886815452
д-р Димитър Чолаков Акушер – гинеколог 0888138354
д-р Милен Мичев Акушер – гинеколог 0889313136
Д-р Николета Табакова Акушер – гинеколог 0886591057
д-р Стефан Кисьов Акушер –гинеколог 0888516859
д-р Станислава Кузманова Акушер – гинеколог 052 613 794
д-р Петър Барбаянев Акушер – гинеколог 0882499020
д-р Кателия Александров Акушер – гинеколог 052 613 805
д-р Светла Станева Епидемиолог 0887912033

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАТОЛОГИЯ НА БРЕМЕННОСТТА

Отделение „Патология на бременността” е звено за оказване на специализирана диагностична и лечебна дейност на бременни от гр.Варна и Североизточна България. Целта е опазване на здравето на бременните и износване на здрави  и жизнеспособни плодове.  В  отделение „Патология на бременността” са разкрити 15 болнични легла, разпределени в 12 болнични  стаи със собствен санитарен възел. Всяка болнична стая в Отделение „Патология на бременността”  е обзаведена с две болнични легла, болнични  шкафчета, маса и кабелна телевизия, светлинна и звукова сигнализация. Обособени са и две самостоятелни стаи – по избор на пациента.

      Отделението разполага с  лекарски кабинети; кабинет старша акушерка; акушерска стая; манипулационна; ехографски кабинет с най- съвременна   2D и 3D УЗД апаратура; 4 монитора за кардиотокографско мониториране на плода; малка манипулационна;

   Осигуреността с персонал е  съобразен с броя на болничните легла и спецификата на дейността. В отделение ” Патология на бременността”  работят  8 лекари – 7 със  придобита специалност Акушерство и Гинекология  и  6 квалифицирани акушерки,сертифицирани от научни форуми и конференции.

Началник отделение – Д-р Кремен Цветков, д.м.


Лекари, работещи в ПБ:

доц. д-р Кремен Цветков,д.м. Началник отделение Акушер – гинеколог 0888403855
Боряна Христова Старша акушерка 0897599916
д-р Живко Ганчев Акушер – гинеколог 0888238943
д-р Илка Кочева Акушер – гинеколог 0888090306
д-р Димитър Казаков Акушер-гинеколог 0895753530
д-р Вилислава  Иванова Лекар 0897700727
д-р Златка Димитрова- Сандулова Акушер-гинеколог 0887765213
д-р Пламен Панчев Акушер – гинеколог 0898612038
д-р Александар Йовановски Акушер-гинеколог 0894719219

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги