АГ БОЛНИЦА УЧАСТВА В XIV- ТИ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО УЛТРАЗВУК В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА

За поредна година  в Правец се проведе ХIV обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие, организиран от Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията.

Проф. Емил Ковачев, д.м.н., Управител на АГ болница - Варна, както и Ръководител Катедрата АГ – МУ – Варна, коментира основните теми и най-новите тенденции в областта на ултразвуковата диагностика. Проф. Ковачев взе участие с пленарен доклад на тема: „Акрания  - екзенцефалия – аненцефалия. Клинични случаи“.

По традиция конгреса по ултразвук в АГ практиката събира водещи специалисти от България и чужбина, за да споделят своите знания и натрупания опит за най-модерните тенденции в областта на ултразвуковата диагностика в акушерството и гинекологията. Сред официалните гости и лектори бяха проф. Филип Локе, работещ в областта на доплеровите изследвания в акушерството, фетоплацентарната циркулация, диагноза на вродени аномалии и инвазивната пренатална диагностика.

Друг изтъкнат гост - лектор в областта на феталната медицина участващ в конгреса беше д-р Томас Хербел. По време на конгреса  бяха обсъдени най-добрите световни практики и съвременни ултразвукови изследвания в детско-юношеска възраст, репродуктивна възраст и посменопаузата. Представиха се редки клинични случаи на фетални малформации, както и някои диференциално – диагностични затруднения.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги