Ултразвуково проследяване на бременността

Проследяването на всяка бременност е индивидуално за всяка жена, в зависимост от нейното общо физическо и здравословно състояние, възрастта и развитието на бременността. Тези фактори определят колко често ще се извършват прегледи, какви изследвания трябва да бъдат направени, като при необходимост бременните се насочват към допълнителни консултации със специалисти в други области на медицината.
Проследяването на бременността от акушер-гинеколога протича съгласно разпоредбите на действащото НРД за извънболничната медицинска помощ.
Преди всичко провеждането на УЗ изследване да се осъществява от квалифицирани специалисти, разполагащи с необходимото ултразвуково оборудване, с което да се проследи безпроблемното развитие на всяка една бременност и раждането на живо и здраво бебе. Съвременните тенденции налагат модел на тясно сътрудничество и партньорство между проследяващия акушер-гинеколог и специалист по фетална медицина. Този модел на майчино-фетално здравеопазване осигурява качествена грижа за бъдещата майка и носеното от нея дете.
В 5-6-та гестационна седмица бременността може да се установи при преглед с УЗД. В този период на бременността в повечето случаи ултразвуково може да се види т.нар. гестационен сак с формирано жълтъчно мехурче, т.нар. клинична бременност. От 6-7 г.с. се визуализират ДСТ От момента, в който се установи наличие на плоден сак, започва проследяване на бременността
Първи преглед при специалист по фетална медицина – първи триместър скрининг тест (11-14 гестационна седмица). Чрез първи триместър скрининг теста се определя риска на плода за тризомия 21 (Даун синдром), тризомия 18 (Едуардс синдром), тризомия 13 (Патау синдром). Самият преглед включва ултразвуково изследване на плода за измерване на дължината на тилната гънка на вратлето (нухална транслуценция), назалните костици. Реализира се т.нар. ранен биохимичен скрининг. Параметрите от ултразвуковата диагностика и резултатите от изследването на майчината кръв се комбинират в специализирана софтуерна програма и се изчислява рискът за тризомии 21, 18, 13. Ултразвуково изследване на нухалната гънка с тестът за хромозомни аномалии в първи триместър могат да открият отклонение при 90-95% от плодовете с посочените тризомии. Изследването се препоръчва при всички бременни в посочения период. Освен, че дава информация за риска от хромозомни аномалии, тестът спомага за откриването на големи структурни дефекти при плода. При високо-рискови пациентки за раждане на дете с аномалии може да се пристъпи както към инвазивни изследвания като хорионбиопсия и амниоцентеза, така и към модерните неинвазивни тестове за изследване на фетална ДНК без никакъв риск за загуба на бременността. Прегледът в 11-14 г.с. дава възможност на специалистите по фетална медицина да предоставят на бременната и на проследяващия я лекар детайлна информация от скрининга, както и данни за структурни дефекти на развиващото се бебе и за цялостния риск от неблагоприятно развитие на бременността.
От тук нататък при всеки преглед чрез УЗД се измерват основни структури на плода, като се проследява как той нараства и се развива (фетална биометрия). Оценява се дали растежът и развитието на плода отговарят на гестационната възраст. Извършва се оценка на феталните движения и активност, както и оценка на позицията на плацентата и пъпната връв.
Лектор на събитието - Проф. д-р Е. Ковачев, д.м.н - Проф. Ковачев е Управител на СБАГАЛ-ЕООД-Варна, както и Ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология към МУ - Варна. Проф. Ковачев от 2015 година е член на държавната комисия за придобиване на специалност по Акушерство и гинекология, както и на работна група към Министерство на здравето за допълнение и изменение на Наредба № 28. Автор е на над 100 научни публикации и участия в национални и международни конгреси в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина. Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, Председател е на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията, Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG), Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Европейската асоциация по репродуктивно здраве (ESHRE).

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги