Обезболяване на раждането

Обезболяване на раждането: Болката е един от най-големите страхове за всяка бъдеща майка, но тя може да се контролира с подходящата упойка. Какви са различните видове упойки и методи на обезболяване по време на раждането ще коментира д-р Али Селиман - Началник ОАИЛ, анестезиолог- реаниматор в СБАГАЛ "Проф. д-р Д.Стаматов" ЕООД, гр. Варна. https://www.facebook.com/events/2276303265721404/

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги