Първи интердисциплинарен симпозиум по заболявания в малкия таз

Този симпозиум е първи по рода си, не само на регионално, но и на национално ниво. Научната програма обхвана диагностиката, оперативното лечение и хистологичните изследвания на социално значими заболявания в областта на малкия таз. По случай откриването поздравителни адреси се получиха от проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ – Варна и проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. – изпълнителен Директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Поздравителен адрес Медицински Университет Поздравителен адрес УМБАЛ "Света Марина"

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги