СБАГАЛ – ВАРНА СЕ СДОБИ МОДЕРНА АПАРАТУРА

За 12 поредна година благодетелите на АГ болница в лицето на г-н Фред Рингс и г-н Джеф Акерман направиха своето дарение. През последните две години, като Управител на СБАГАЛ – Варна, проф. д-р Емил Ковачев е организирал дарения, благодарение на които е възможно адекватното и съвременно лечение на нашите пациенти. През  2017 г. Фондацията дари модерен рентгенов апарат, а дарението тази година са скъпоструващи автоклави (стерилизатори) и хирургичен инструментариум. Освен за благото и просперитета на СБАГАЛ – Варна, проф. Ковачев е инициатор и организатор и на дарението, което фондацията нарави на ЦДГ „Ян Бибиян“ – Варна от шкафчета и табла за подобряване на материалната база и емоционалната среда на малките ни приятели.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги