Лекция на Акушерска школа при СБАГАЛ Варна

Лекцията предизвика изключителен интерес, получи се прекрасна и ползотворна дискусия, на която се зададоха много интересни въпроси. Темата е изключително актуална и предизвиква интереса не само на бъдищите мами, но и татковци. Определянето на точното време, начина и методиката на обезболяване, трябва да са стриктно преценени, т.е. обсъдени и решени заедно с опитни лекар анестезиолог и лекар акушер-гинеколог. Това гарантира реализация само на позитивните ефекти на обезболяване на раждането. Благодарим Ви за доверието!

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги