ХХХVI-та Национална Акушерскща конференция

Сериозен интерес сред аудиторията предизвика Проф. Емил Ковачев с пленарния си доклад на тема: "ДИАГНОСТИКА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО РАЖДАНЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГА". Бяха представени интересни презентации и клинични случаи от АГ практиката в областта на съвременните методи за диагностика и профилактика на преждевременното раждане, борбата с острата кръвозагуба по време на раждането, оперативно вагинално родоразрешение, рискова бременност, съвременно лечение на новороденото, които предизвикаха интересни дискусии.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги