СТАРТИРАХА ИНФОРМАЦИОННИТЕ БЕСЕСЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ С ДВОЙКИ С ПРОБЛЕМНО ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ

   Кампанията има за цел да образова младите хора по отношение опазване на репродутивното здраве, и да консултира двойки с проблемно забременяване. Проф. д-р Емил Ковачев и неговия екип от АГ болница са инициатори и организатори на поредица от напълно безплатни информационни беседи, целящи да дават навременна и адекватна медицинска и психологична помощ на двойки с репродуктивни проблеми. Срещите ще се провеждат всеки последен петък от месеца в сградата на АГ болница, на които ще се разискват съвременните методи за диагностика и лечение  на стерилитета, видове асистирана репродуктивна техника при индивидуалните пациенти, проследяване на бременност след АРТ (асистирани репродуктивни технологии) и начина на родоразрешение след АРТ.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги