НЕОНАТАЛЕН СЛУХОВ СКРИНИНГ НА ВСИЧКИ НОВОРОДЕНИ   ДЕЦА

ИЗСЛЕДВАНЕТО  СЕ ПРОВЕЖДА В НЕОНАТОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ СБАГАЛ, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВА НЕИНВАЗИВНА И ДОСТОВЕРНА СКРИНИНГОВА АПАРАТУРА. ИЗСЛЕДВАНЕТО Е БЪРЗО, ЛЕСНО, БЕЗБОЛЕЗНЕНО, ОТНЕМА САМО НЯКОЛКО МИНУТИ, НАЙ – ЧЕСТО ДОКАТО ДЕТЕТО СПИ,   МАЛЪК ГУМЕН НАКРАЙНИК СЕ ПОСТАВЯ НА УХОТО НА ДЕТЕТО И АПАРАТЪТ ПОКАЗВА ДАЛИ ДЕТЕТО ИМА НОРМАЛЕН СЛУХ. НЕ СЕ НАЛАГА ДАВАНЕТО НА АНЕСТЕЗИЯ ИЛИ ДРУГА МЕДИКАМЕНТОЗНА ПОДГОТОВКА НА НОВОРОДЕНОТО.ИЗСЛЕДВАНЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  № РД-06-110 / 12.07.2016 Г. ФИНАНСИРАН ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ 2014 – 2020 г.” .  

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги