Специалисти от МУ-Варна участваха на ХIX национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

Научното събитие събра над 250 чуждестранни лектори и водещи специалисти в областта на репродуктивната медицина от България и чужбина, които споделиха своите познания и опит, свързани с най-модерните тенденции в областта на асистираните репродуктивни технологии (АРТ). Обсъдени бяха и  световните практики, свързани с гинекологична ендоскопия, високоспециализирана ултразвукова диагностика, както и  асистираните репродуктивни технологии през призмата на различните религии. Традиционният откриващ пленарен доклад „Keynote lecture" тази година бе поверен на председателят на БАСРЗ и ръководител на Катедра АГ към МУ-Варна, проф. д-р Емил Ковачев, който се представи с лекция на тема: „Адекватни ли са съвременните методи за диагностика на преждевременното раждане?" Сериозен интерес предизвикаха докладите на световно известните лектори проф. Рой Хомбург, проф. Алън Пейси, проф. Бернард Хедон, проф. Ерик Ернст и проф. Ромуалдо Скиорио. За поредна година българските лектори също се представиха на високо ниво. Голям интерес предизвикаха и изнесените лекции от представителите на Катедрата по акушерство и гинекология в МУ-Варна проф. Явор Корновски, доц. Елис Исмаил, д-р Кремен Цветков и д-р Стефан Кисьов, които доведоха до редица дискусии. От тях стана ясно, че у нас се прилагат всички модерни методики за асистирана репродукция. Представена бе и дейността на МУ-Варна, която предизвика сериозен интерес от страна на чуждестранните лектори и гости. Организационният комитет присъди на МУ-Варна грамота за висок принос и активна подкрепа в провеждането на конгреса.   Сред гостите бяха д-р Марияна Симеонова – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по трансплантация, д-р Мария Георгиева – директор на Център за асистирана репродукция, доц. д-р Иван Костов – Изпълнителен Директор на СБАЛАГ „Майчин дом" – София, г-жа Мария Янева и г-жа Валентина Кирилова от Фондация „Искам бебе". 

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги