XIX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

Официален агент на Kонгреса: „ВАСТЕЛС-България” гр. София 1612, бул. “Акад. Иван Гешов” 44 тел: 02/931-06-36, 02/831-90-49; 02/931-11-17; e-mail: events@wasteels.bg Web site: www.wasteels.bg

ОСНОВНИ ТЕМИ И ЛЕКТОРИ НА XIX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ:

Поканени лектори - Prof. Roy Homburg, Prof. Alan Pacey, Romualdo Sciorio, Prof. Bernard Hedon, Здравка Велева
  • Съвременни тенденции при асистираните репродуктивни технологии
  • Авангардни подходи в ембриологията
  • Генетични аспекти и имплантация
  • Ендоскопски методи в репродуктивната медицина
  • Фетална медицина

БЛС АКРЕДИТАЦИЯ:

Всеки участник в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве ще получи Сертификат за участие от БАСРЗ и Удостоверение за участие с кредитни точки от БЛС.  

ЗАЯВКИ УЧАСТИЕ НА XIX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ:

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги