АГ БОЛНИЦА ВАРНА ОТБЕЛЯЗВА 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Втората по големина и единствената извън столицата специализирана болница по акушерство, гинекология и неонатология е открита на 7 април 1974 г.

Историята на болничната акушеро-гинекологична помощ в град Варна датира от началото на далечната 1927 г., когато е открит първият общински Майчин дом в града, помещавал се в крило на болницата на Парашкева Николау. С течение на годините се оказва, че родилното отделение не може да обслужва нарастващия брой пациенти. Благодарение на всеотдайността на главния лекар д-р Георги Стоянов, през 1974 г. Министерството на народното здраве разкрива нова съвременна специализирана болница по акушерство, гинекология и неонатология, която да задоволява медицинските потребности на населението в цяла Североизточна България.

През всичките тези години АГ болница е символ на високо ниво на майчино и детско здравеопазване в Североизточна България. Към днешна дата болницата е изцяло реновирана и оборудвана с високоспециализирана апаратура.

В АГ болница се лекуват бременни жени с тежка патология на бременността и раждането. Родилното отделение осигурява висококачествени грижи, индивидуално отношение, удобства и уют, от които всяка бъдеща майка се нуждае. Отделението разполага с предродилни сектори, родилни зали за нормално раждане, операционен бокс за цезарово сечение, интензивен сектор за следродилни и следоперативни грижи, както и комфортен болничен стационар за престой и възстановяване. Освен битовите удобства и високоспециализирана апаратура, пациентките получат адекватна медицинска помощ от специалисти с богат опит и висока квалификация.

В болницата се намира и единственото за региона, отделение по неонатология с III ниво на компетентност, съгласно медицинския стандарт. В интензивното отделение се лекуват новородени с ниско и екстремно ниско тегло при раждане, както от  Варна, така и от цяла Североизточна България. Освен с модерна и високоспециализирана апаратура за лечение, в отделението работят екип от отлични специалисти, които ежеминутно полагат грижи за най-малките ни пациенти.

Лечебното заведение е едно от водещите при лечението на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология. През последните години в АГ болница - Варна нараства делът на миниинвазивните ендоскопски оперативни интервенции. В отделение „Гинекология“ всекидневно се прилагат най-съвременни оперативни технологии с  високоспециализирано оборудване, уникално за областта -  хистероскопски морселатор „Бигати шейвър“, прилагащ се за лечение на субмукозни миомни възли, полипи и съвременен лапароскопски сет за диагностика и оперативно лечение на множество гинекологични заболявания.

В СБАГАЛ - Варна се намира и единственото отделение в Североизточна България по високо рискова бременност, където се лекуват бременни с усложнения по време на бременността и придружаващи заболявания.

Всички специалисти в АГ болница – акушеро-гинеколози, анестезиолози, неонатолози, както и специалистите по здравни грижи са с профилирана насоченост и голям опит в диагностиката и лечението на акушеро-гинекологичната и неонатологичната практика.

В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ успешно се развиват нови здравни услуги като: фетална морфология на плода; изследване на хормони; цитопатохистологични изследвания; микроинвазивна лапароскопска хирургия – диагностична и терапевтична; извършване на трансвагинална лапароскопия; хистероскопии; течностно базирана цитология – LBS; вземане на стволови клетки от кръв на пъпна връв; късно проследяване на рискови новородени; изследване на слуха на всички новородени и други.

Отправям специална благодарност към всички лекари, акушерки, лаборанти, санитари, хората от администрацията и на целия останал персонал за  усилията и всеотдайността, която влагат всеки ден в своята работа, защото добрите резултати са общо дело, в което всеки има своята роля и принос. Изказвам признателност и на нашите пациенти, които ни гласуват доверие и предпочитат нас за сбъдване на своето чудо, а именно новия живот!“ – с тези думиУправителят на СБАГАЛ – Варна, проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н., поздрави своите колеги по случай юбилея на болницата.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги