ПРОГРАМА „ПРОФИЛАКТИКА НА ЖЕНСКОТО ЗДРАВЕ ТРАНСВАГИНАЛНО УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ”.

Цел: Гинекологичен ултразвуков преглед чрез трансвагинална ехография за ранна диагностика на заболявания на органите на малкия таз за:

• Ранна диагноза на вродени аномалии на матката (двурога, еднорога, двойна матка и др.).

• Ранна диагноза на полипи, субмукозни миоми, миомна болест на матката, ендометриоза, яйчникови кисти и др. формации в малкия таз.

• Скрининг и диагноза на неоплазиите на матката и яйчниците.

• Фоликулометрия (ехографско проследяване на овариалния цикъл при стерилитет и инфертилитет).

• Ранна диагноза на извънматочна бременност.

• Ранна диагноза на моларна бременност.

*Забележка: Профилактичен гинекологичен ултразвуков преглед чрез трансвагинална ехография за ранна диагностика на заболявания на органите на малкия таз не се финансира от НЗОК.

Рискове

Няма рискове свързани с получаването на лъчево натоварване, тъй като ултразвукът не използва рентгенови лъчи

Резултати

Резултатите от изследването са готови веднага и във всички случаи се заснемат на хартиен носител, който се прилага към досието.  Лекарят ще ги обсъди с  пациента и ще препоръча допълнителни изследвания, ако са необходими. След изследването пациента можете да възобнови обичайните си занимания.

Таргетна група: Жени жители на Община Варна с оплаквания и симптоми за заболяване на органите в тазовата област.

Брой лица, които ще бъдат включени в скрининга: 145 жени.

Място на провеждане: СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов-Варна” ЕООД

ПРОФ. Д-Р ЕМИЛ КОВАЧЕВ, Д.М.Н. - 0879599904

ДОЦ. Д-Р КРЕМЕН ЦВЕТКОВ,Д.М. - 0879599904

Д-Р ЖИВКО ЖЕКОВ, Д.М. - 0879599903

Д-Р ЗЛАТКА ДИМИТРОВА – САНДУЛОВА,Д.М. - 0879599903

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги