ФЕТАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" ЕООД, гр. Варна (АГ болница) през 2020г. предлага на своите потребители услугата ФЕТАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, която ще се провежда всяка сряда от Д-р Емил Христов, специалист детска кардиология.
Д-р Е. Христов е Консултант по детска кардиология на клиниките по неонатология на територията на гр.Варна. Интересите му са свързани с вродените сърдечни малформации, ритъмно-проводните нарушения, придобитите сърдечни заболявания и феталната кардиология.
ЧАСОВЕ за преглед се получават след ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ на телефон 0893 93 68 94.
Заплащане - съгласно ценоразписа на ЛЗ.
Прегледите ще се провеждат всяка сряда от 14:00ч. за бременни от 18 - 24 г.с., след предварително записване на посочения телефон.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги