ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА НА ЮНОШИ ОТ МЛАДЕЖКИЯ ФУТБОЛЕН КЛУБ „СПАРТАК“

СБАГАЛ – Варна (АГ болница) сърдечно благодари на младите футболисти от ФК „Спартак“ и техните родители за оказаната голяма помощ за боядисване на оградата на лечебното заведение. В продължение на два уикенда, в свободното от училище и тренировки време, младежите положиха доброволен труд и голямо старание и успешно се справиха със задачата.
Екипът на болницата изказва възхищението си от тази благородна доброволческа инициатива. По-голямата част от младежите футболисти са родени именно в АГ болница и за нас е радост да ги видим като пораснали и отговорни млади граждани.
Пожелаваме здраве и успехи на футболните надежди от ФК „Спартак“, на техните родители и треньори, които са ги възпитали в добротворчество и дисциплина. Продължавайте и занапред да радвате и да вършите добро!
В знак на благодарност, проф. д-р Емил Ковачев подари на младите футболисти по една футболна топка с пожелание да бележат успехи и победи както в спорта, така и в живота.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги