АГ БОНИЦА СЕ ВКЛЮЧИ В XXIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Проф. Емил Ковачев, заедно със своя екип, участваха за поредна година в Националния конгрес по стерилитет с международно участие, организиран от Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве. Темите, които се презентираха по време на конгреса, са в областта на асистираните репродуктивни технологии, модерни тенденции в областта на ембриологията и миниинвазивните ендоскопски методи, прилагани при инфертилитета. Лектори бяха проф. Емил Ковачев, доц. С. Кисьов и д-р С. Анжел.

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги