Най-добър акушер-гинеколог на България

По традиция на 21 януари - Бабинден, се обявява националната награда "Най-добър акушер-гинеколог на България". Носителят на високото отличие се определя ежегодно от Българското дружество по акушерство и гинекология към Българския лекарски съюз. Тази година призът е за проф. д-р Емил Ковачев, управител на АГ болница - Варна. Наградата бе връчена тържествено от кмета на Община Велинград, където традиционно се провежда церемонията по награждаване. 

Проф. Ковачев завършва медицина през 1998 год. в Медицински Университет, Варна и през 2003 година придобива специалност по Акушерство и гинекология. До началото на 2016 година работи активно в СБАГАЛ – ЕООД „Проф. Д-р Д. Стаматов“ Варна, а от февруари 2016 год. е Управител на СБАГАЛ – ЕООД Варна. Д-р Ковачев придобива научно-образователна степен „Доктор“ от ВАК с дисертационен труд на тема „Прогноза, профилактика и лечение на овариалния хиперстимулационен синдром при асистираните репродуктивни технологии“ през 2011 г.

Хабилитиран е за „Доцент“ към катедрата по АГ на Медицински Университет, Варна през 2012 г. От 2007 г. Проф. Ковачев е магистър по Здравен мениджмънт, а от 2016 г. е ръководител на Катедрата по Акушерство и гинекология към МУ – Варна. През 2016 г. придобива научна степен „Доктор на медицинските науки“ с дисертационен труд на тема „Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки“. Автор е на монографичен труд „Асистирани репродуктивни технологии. Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина“, отпечатана през 2017 г. От месец септември 2017 г. Е. Ковачев е хабилитиран за „Професор“ към катедрата по АГ – МУ – Варна. През 2004 г. е проведена клинична специализация в Университетска болница „Барзилай“, Израел в областта на асистираните репродуктивни технологии и гинекологична ендоскопия, а през 2015 и 2019 са реализирани специализации по гинекологична лапароскопия, ИРКАД, Страсбург. Проф. Ковачев е републикански консултант по Акушерство и гинекология за Североизточна България от 2013 г. до 2018 г. Автор е на над 100 научни публикации и участия в национални и международни конгреси в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина. Председател на Българската Асоциация по стерилитет и репродуктивна медицина от 2016 до 2018 г. Член е на Управителния съвет на Българското дружество по акушерство и гинекология, членува в Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията, Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG), Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Европейската асоциация по репродуктивно здраве (ESHRE).

Защо да изберете нас?

Имамче честта да ви дарим с отлично медицинско обслужване

Неонатологичното отделение е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени.
1
квалификация и медицинско оборудване
2
Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология.
3
Защо да изберете нас?
4
единствената СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ за активно лечение за Североизточна България
5
В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.
6
В СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД успешно се развиват нови здравни услуги